Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilskot til lokale kulturarrangement

Ordninga erstattar tilskotsordningane:

  • Større idrettsarrangement
  • Arrangementstøtte til biblioteka
  • Konsertstøtte

Søknadsfrister er 15.februar, 15.mai, 15.september, 15.november.

Les meir

Møremusikarordninga

Kulturlivet i fylket kan søkje om subsidierte profesjonelle musikartenester og administrativ hjelp i samband med dette til kontraktering, lønnsutbetaling m.m frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Søknadsfrister er 15.februar, 15.mai, 15.september, 15.november.

Les meir

Kunstnarstipend

Ei årleg stipendordning som gjeld alle kunstuttrykk.

Søknadsfrist: 01.04.2019

Les meir