Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Lene E. Torgersen Mordal Lene E. Torgersen Mordal
Rådgivar, Seksjon for kulturformidling
71 28 03 22 /
Mob. 482 96 853
Send e-post
Ragnhild Holsvik Ragnhild Holsvik
Seksjonsleiar
71 28 04 79 /
Mob. 416 29 185
Send e-post
Erlend Bilsbak
Prosjektleiar
71 28 02 98 /
Mob. 976 86 398
Send e-post

Møremusikarordninga

Kulturlivet i fylket kan søkje om subsidierte profesjonelle musikartenester og administrativ hjelp i samband med dette til kontraktering, lønnsutbetaling m.m frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Søknadsfrister er 15.februar, 15.mai, 15.september, 15.november.

Formål

Møremusikarordninga er ei profesjonell musikarordning som skal sikre gode musikktenester til kulturlivet i Møre og Romsdal. 

Kven kan søke?

  • Konsertarrangører av alle typer konsertar
  • Lag og organisasjonar 
  • Det frivillige musikklivet som til dømes kor, korps, band og orkester 
  • Det lokale næringslivet 
  • Festivalarrangørar m.f. 

Søknadsfrist

15.februar, 15.mai, 15.september, 15.november.

Kva kan Møremusikarordninga nyttast til?

Instruksjonsoppdrag, alle typer konsertar, akkompagnering, arrangering og komponering, assistansespill i amatørensembler, medverknad i profesjonelle ensembler, kulturelle innslag ved til dømes kurs, konferansar og møter, solistoppdrag, kursverksemd med meir.

Korleis søker ein?

Søknadsskjema finn ein på Møremusikarane sine eigne nettsider:

http://www.moremusikarane.no/Moeremusikarane/Heim