Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kulturminneforvalting

Tilskot til skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner og friluftslivsområder

Ordnina erstattar dei tidligare ordningane "Tilskot til enkle friluftstiltak" og "Tilskot til skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne".

Søknadsfrist: 1. mars 


Verdiskapningsmidlar til den Trondhjemske postveg

Søk verdiskapingsmidlar til Den Trondhjemske postveg!

Søknadsfrist: 01.09.19

Les meir

Verdiskapingsmidlar Kystpilgrimsleia

Søk verdiskapingsmidlar til Kystpilegrimsleia og Valldalsleden

Frist: 01.september 2019

Les meir

Tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi

Tilskot til vedlikehalds- og istandsettingsarbeid av kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verneverdi. Ordninga er eit 3-årig prosjekt, forankra i kultur- og folkehelseutvalet og Handlingsprogram for Kultur, sak U-11/15.  

 

 

Les meir

Tilskot til freda bygningar og anlegg

Tilskot frå Statsbudsjettet kap. 1429, post 71 til vedlikehald, istandsettingsarbeid og restaurering av freda bygningar og anlegg. 

Les meir

Tilskot til bygningar og anlegg i verdsarvområdet

Tilskot frå Statsbudsjettet kap. 1429, post 79 til vedlikehald, istandsetting og/eller restaurering av bygningar og anlegg innanfor verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap – delområde Stranda og Norddal.       

Les meir

Tilskot til forundersøkingar eller arkitektfagleg bistand for bygningar og anlegg

Tilskot til forundersøkingar eller arkitektfagleg bistand for bygningar og anlegg.

Søknadsfrist: Løpande.

Les meir

Tilskot til fartøyvern - istandsettings- og vedlikehaldstiltak

Tilskot til fartøyvern - istandsettings- og vedlikehaldstiltak.

Les meir