Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi

Tilskot til vedlikehalds- og istandsettingsarbeid av kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verneverdi. Ordninga er eit 3-årig prosjekt, forankra i kultur- og folkehelseutvalet og Handlingsprogram for Kultur, sak U-11/15.  

Les meir

Tilskot til freda bygningar og anlegg

Tilskot frå Statsbudsjettet kap. 1429, post 71 til vedlikehald, istandsettingsarbeid og restaurering av freda bygningar og anlegg. 

Les meir

Tilskot til bygningar og anlegg i verdsarvområdet

Tilskot frå Statsbudsjettet kap. 1429, post 79 til vedlikehald, istandsetting og/eller restaurering av bygningar og anlegg innanfor verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap – delområde Stranda og Norddal.       

Les meir

Tilskot til forundersøkingar eller arkitektfagleg bistand for bygningar og anlegg

Tilskot til forundersøkingar eller arkitektfagleg bistand for bygningar og anlegg.

Søknadsfrist: Løpande.

Les meir

Tilskot til fartøyvern - istandsettings- og vedlikehaldstiltak

Tilskot til fartøyvern - istandsettings- og vedlikehaldstiltak.

Les meir

Tilskot til skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne

I Handlingsprogram Kultur 2017 er det vedteke å etablere ei fylkeskommunal tilskotsordning for skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne med høg verneverdi.

Søknadsfrist: Fortløpande gjennom året.

Les meir