Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi

Tilskot til vedlikehalds- og istandsettingsarbeid av kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verneverdi. Ordninga er eit 3-årig prosjekt, forankra i kultur- og folkehelseutvalet og Handlingsprogram for Kultur, sak U-11/15.  

Søknadsfrist: 15.oktober

Les meir

Tilskot til freda bygningar og anlegg

Statstilskot frå Riksantikvaren (Statsbudsjettet kap. 1429, post 71) til vedlikehald, istandsettingsarbeid og restaurering av freda bygningar og anlegg. 

Søknadsfrist: 15.oktober 2017 

Les meir

Tilskot til bygningar og anlegg i verdsarvområdet

Statstilskot frå Riksantikvaren (Statsbudsjettet kap. 1429, post 79) til vedlikehald, istandsetting og/eller restaurering av bygningar og anlegg innanfor verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap – delområde Stranda og Norddal.       

Søknadsfrist: 15.oktober 2017

Les meir

Tilskot til forundersøkingar eller arkitektfagleg bistand for bygningar og anlegg

Tilskot til forundersøkingar eller arkitektfagleg bistand for bygningar og anlegg.

Søknadsfrist: Løpande.

Les meir

Tilskot til fartøyvern - istandsettings- og vedlikehaldstiltak

Tilskot til fartøyvern - istandsettings- og vedlikehaldstiltak.

Søknadsfrist: 15. oktober 2017

Les meir

Tilskot til skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne

I Handlingsprogram Kultur 2017 er det vedteke å etablere ei fylkeskommunal tilskotsordning for skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne med høg verneverdi.

Søknadsfrist: Fortløpande gjennom året.

Les meir

Tilskot til forprosjekt med reiseliv og kulturarv som tema

Formålet med tilskotsordninga er å stimulere til realisering av prosjekt der kombinasjonen reiseliv og kulturarv går saman som tema på ein god måte, samt å spre kunnskap om kulturarven

Søknadsfrist: Fortløpande gjennom året

Les meir