Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Økonomisk støtte og stipend > Kulturminneforvalting > Tilskot til fartøyvern - istandsettings- og vedlikehaldstiltak

Kontaktpersonar

Anna Eline Eneberg
Rådgivar - museum og kulturarv
71 28 02 94
Send e-post

Tilskot til fartøyvern - istandsettings- og vedlikehaldstiltak

Tilskot til fartøyvern - istandsettings- og vedlikehaldstiltak.

Føremål

Medverke til kunnskap og verdiskaping gjennom sikring og istandsetting av verneverdige fartøy i Møre og Romsdal. 

Kven kan søke?

Søkarar kan vere alle eigarar og forvaltarar av verneverdige fartøy i Møre og Romsdal. 

Eigar/forvaltar kan vere privatperson, stifting, styret i ei foreining/sameige e.l.  

Søknadsfrist

15. oktober 

Krav til søknaden

For at søknaden skal bli behandla  følgande informasjon vere fyllt ut:

            4.1 Fartøyets eigenart/historikk

            4.2 Tiltakets karrakter

            4.3 Gjennomføring av tiltaket

            4.4 Finansiering og budsjettering

            4.5 Effekt av tiltaket

Avgrensing

Det blir ikkje gitt faste, årlege tilskot. 

Kva kan det søkast om tilskot til?

Tilskot kan tildelast fartøy som er listeført som verna eller freda av Riksantikvaren. 

Kor kan du søke?

For å få søknaden vurdert, skal du bruke dette søknadsskjemaet: https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1409&Cookie=0  

Merk deg feltet «viktig informasjon» før du fyller ut skjemaet. Om du har spørsmål til korleis du registrerer seg som brukar, kan du gå inn på: http://support.regionalforvaltning.no/support/home