Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilskot til frivillig verksemd

Prosjekttilskot til enkelttiltak eller prosjekt som i hovudregelen omfattar aktivitet med eit regionalt nedslagsfelt. 

 

 

Formål:

• styrke grunnlaget for vidareutvikling av eksisterande kulturaktivitet

• stimulere frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i kultur- og folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal

• stimulere nettverksbygging og samhandling mellom offentleg, privat og frivillig sektor

Kven kan søke?

• allmennkulturelle aktørar

• kunst- og kulturorganisasjonar med eit regionalt nedslagsfelt (lokallag, medlemmer eller aktivitet som omfattar minst 5 kommunar)

• regionalt-/fylkesledd av frivillige organisasjonar

Søknadsfrist

1.april og 1.september

Kva kan det søkast tilskot til?

• Enkelttiltak eller prosjekt som omfattar aktivitet med eit regionalt nedslagsfelt
• Prosjekt som er av interesse for store deler eller heile fylket
• Prosjekt som stimulerer til utvikling av nye idear, samarbeid og eit aktivt og mangfaldig kulturliv

Støttenivå

• Øvre grense for tilskot skal normalt ikkje overstige 100 000 kroner, eller maks 50 prosent av totalbudsjett.

Regionalt nedslagsfelt

• Aktivitet i, eller deltakarar frå, minst 5 kommunar i fylket

Desse kan ikkje søke

• Politisk verksemd
• Humanitær verksemd
• Organisasjonar eller aktørar som samlar inn eller vidareformidle midlar
• Organisasjonar eller aktørar som fremmer eigne medlemmer sine økonomiske eller yrkesmessige interesser
• Trussamfunn

Søknadsbehandling

Tilskot til frivillig verksemd blir administrativt fordelt etter retningsliner vedtekne av Kultur- og folkehelseutvalet. Retningslinene finn du i høgre marg.

Korleis søker ein?

Elektronisk søknadsskjema skal nyttast. Søknadsskjema finn du her, navn på søknadsskjema er prosjekttilskot frivillig verksemd.