Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Hilde Hernes Hovland Hilde Hernes Hovland
Kontorsjef
71 28 03 01 /
Mob. 932 32 914
Send e-post

Reknes Hospitalfond

Midlar frå Reknes Hospitalfond skal gå til opplysningsarbeid og førebyggjande tiltak til vern mot alkohol og rusgiftskader. 

Søknadsfrist: Løpande, men seinast seks veker før gjennomføring av arrangement/tiltak.

Formål

Opplysningsarbeid og førebyggjande tiltak til vern mot alkohol og rusgiftskader.

Kven kan søke?

Søkarar kan vere frivillige lag og organisasjonar, kommunar, skolar eller andre.

Støttenivå

Ramme til fordeling pr. år er ca. kr 20 000.

Søknadsbehandling 

Tilskot blir administrativt fordelt.

Korleis søker ein?

Elektronisk søknadsskjema skal nyttast.

Skjema finn du under her:

Søknadsskjema - Reknes Hospitalfond
  1. Organisasjon, kommune e.l.
  2. Svarbrev blir sendt til denne e-postadressen.
  3. Mobiltelefonnummer, privat nummer e.l.
Om tiltaket
  1. Kommune/region
  2. Oppgi namn og beløp

Rapporteringsskjema

Elektronisk rapporteringsskjema skal nyttast. Skjema finn du her:

Rapporteringsskjema - Reknes hospitalfond
  1. Lag/organisasjon eller person som er ansvarleg for tiltaket.
  2. Kort om gjennomføringa av tiltaket med opplysningar om program/aktivitet. Her må du samle all dokumentasjon i ei fil før du lastar opp.