Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Rigmor Hustad Holen Rigmor Hustad Holen
Seksjonsleiar
71 28 04 23 /
Mob. 930 06 726
Send e-post

Dokument

Større idrettsarrangement

Tilskot til å arrangere meisterskap eller cup på nasjonalt eller internasjonalt nivå der lokal frivillig organisasjon i Møre og Romsdal er vertskap.

Søknadsfrist: Løpande, men seinast seks veker før gjennomføring av arrangementet.

Kven kan søke?

Søkarar kan vere lokal frivillig organisasjon.

Søknadsfrist

Løpande, men seinast seks veker før gjennomføring av arrangementet.

Søknadsbehandling

Tilskot blir fordelt administrativt etter retningsliner vedtekne av Kultur- og folkehelseutvalet.

Eigne retningsliner for ordninga finn ein i høgre marg.

Korleis søker ein?

Elektronisk søknadsskjema skal nyttast. 

Søknadsskjema finn du her:

Søknadsskjema - Større idrettsarrangement
  1. Organisasjon, kommune e.l.
  2. Svarbrev blir sendt til denne e-postadressen.
  3. Mobiltelefonnummer, privat nummer e.l.
Om arrangementet
  1. Last opp budsjett for arrangementet her.
  2. Kommune/region
  3. Oppgi namn og beløp.

Rapportering

Elektronisk rapporteringsskjema skal nyttast. Skjema finn du her:

Rapporteringsskjema - Større idrettsarrangement
  1. Lag/organisasjon eller person som er ansvarleg for tiltaket.
  2. Kort om gjennomføringa av arrangementet med opplysningar om program/aktivitet. Her må du samle all dokumentasjon i ei fil før du lastar opp.
  3. Ved tilskot over 200 000 kroner skal rekneskapen vere revidert av autorisert revisor.