Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Petter Jenset Petter Jenset
Rådgivar friluftsliv
71 28 03 05 /
Mob. 922 34 244
Send e-post
Paula Næss Skår Paula Næss Skår
rådgivar
71 28 03 03 /
Mob. 922 50 303
Send e-post

Tilskot til friluftsaktivitet

Tilskot til stimuleringstiltak og haldningsskapande arbeid for friluftsliv, med vekt på å styrke allmenta sine interesser. Midlar frå Statsbudsjettet kap 1420, post 78.

Søknadsfrist: 1. februar

Formål

Medverke til stimuleringstiltak og haldningsskapande arbeid for friluftsliv, med vekt på å styrkje allmenta sine interesser. 

Kven kan søke?

Målgruppa for ordninga er frivillige organisasjonar som er registrert i Einheitsregisteret (Brønnøysundregistra) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmande tiltak for friluftsliv.

Søknadsfrist

1.februar

Søknadsbehandling

Kultur- og folkehelseutvalet gjer endeleg vedtak om tildeling av tilskot.

Korleis søker ein?

Søknaden skal sendast inn via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter, som du finn her: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

For å sende inn søknad må du vere registrert som brukar i systemet. Om du ikkje er registrert frå før kan du registrere deg som ny brukar her.

Rapportering

Rapportering skal også sendast inn via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter (sjå lenke i avsnittet over).