Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Hanne Brakstad
Konst. seksjonsleiar Kulturformidling
71 28 03 21 / Mob. 922 87 766
Send e-post

Dokument

Statuttar kunstnarstipend
PDF-dokument - 77,83 kB

Kunstnarstipend

Årleg stipendordning som gjeld alle kunstuttrykk.

Søknadsfrist: 15.04

Formål

Bidra til å fremje profesjonell kunstfagleg aktivitet av høg kvalitet hos kunstnarar som bur og arbeider i fylket.

Kva beløp kan ein søke på?

Stipendet var i 2016 på 600 000 kroner, der 200 000 kroner var øyremerka visuelle kunstnarar dersom krava til tildeling er innfridd.

Kunstnarar frå alle sjangrar kunne søkje på dei andre midlane, inkludert visuelle kunstnarar. 

Søknadsfrist

15.04

Søknadsbehandling

Det er høve til å tildele fleire mindre stipend.

Endeleg vedtak blei gjort i kultur- og folkehelseutvalet sitt møte den 31.05.16.

Retningsliner

Statuttar for kunstnarstipend finn ein i høgre marg. 

Korleis søker ein?

Elektronisk søknadsskjema skal nyttast. Søknadsskjema for 2017 vil bli lagt ut her i februar 2017.