Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Ragnhild Holsvik
Leiar
71 28 04 79 / Mob. 416 29 185
Send e-post
Camilla Wiik Camilla Wiik
Rådgivar
71 28 03 09 /
Mob. 906 74 399
Send e-post

Dokument

Retningsliner kunstnarstipend
PDF-dokument - 124,89 kB

Kunstnarstipend

Årleg stipendordning som gjeld alle kunstuttrykk.

Søknadsfrist: 01.06.2017

Formål

Bidra til å fremme profesjonell kunstfagleg aktivitet av høg kvalitet hos kunstnarar som bur og arbeider i fylket.

Kva beløp kan ein søke på?

Stipendet er i 2017 på 600 000 kroner, der 200 000 kroner er øyremerka visuelle kunstnarar dersom krava til tildeling er innfridd.

Kunstnarar frå alle sjangrar kan søke på dei andre midlane, inkludert visuelle kunstnarar. 

Søknadsfrist

01.06.2017

Søknadsbehandling

Det er høve til å tildele fleire mindre stipend.

Endeleg vedtak blir gjort i Kultur- og folkehelseutvalet i september.

Retningsliner

Ligg i høgremargen. Dei blei revidert i Kultur- og folkehelseutvalet 19.04.17.

Korleis søker ein?

Elektronisk søknadsskjema skal nyttast. Søknadsskjema finn du her:  

Kunstnarstipend 2017
  1. Mobiltelefonnummer, privat nummer e.l.
Visuelle kunstnarar kan søkje øyremerka stipend på kr 200.000. I tillegg kan visuelle kunstnarar søkje på stipend frå dei resterande midlane
  1. Sjå statuttar for ordninga.
  2. Om du ønsker å sende inn fysiske vedlegg som bøker, cd eller liknande, bruk følgjande adresse: Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 Molde. Merk innsendinga: Kunstnarstipend 2017