Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Tilsette kulturavdelinga

Tilsette kulturavdelinga

Her finn du oversikt over alle tilsette på kulturavdelinga. Oversikta inneheld kontaktopplysningar og stikkord om arbeidsoppgåvene til den enkelte. Du kan gjere søk på stikkord og kontaktopplysningar.

Ledelse
Heidi-Iren Wedlog Olsen
Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 482 81 547
Driftsseksjonen
Hilde Hernes Hovland
Hilde Hernes Hovland
Kontorsjef
71 28 03 01 932 32 914
Arbeidsoppgåver:
Leiar driftsseksjonen, budsjett og økonomiansvar, koordinering av tilskotsproteføljen til kulturavdelinga, tilskotsbehandling.
Målfrid Nesje
Målfrid Nesje
Konsulent
71 28 02 97
Anne Lise Reitan
Anne Lise Reitan
Konsulent driftsseksjonen
71 28 02 99 980 33571
Arbeidsoppgåver:
Løn, reknskap, personaloppfølging
Soheyla Roygarhaghro
Soheyla Roygarhaghro
Konsulent
71 28 02 95
Kulturformidlingsseksjonen
Erlend Bilsbak
Erlend Bilsbak
Prosjektleiar
71 28 02 98 976 86 398
Per Kåre Fossum
Per Kåre Fossum
Møremusikar
71 28 05 17 901 37 515
Arbeidsoppgåver:
Arbeidsstad Molde og heile fylket
Cellist i gruppa Rute 33
Undervisning i kulturskole og utøvande verksemd
Hege Merethe Gagnat
Hege Merethe Gagnat
Rådgivar kulturformidling
71 28 03 23 901 14 024
Arbeidsoppgåver:
Kultursekken: Teamleder turne, turnèansvar for Sunnmøre, Kulturtorget og div webansvar. Ansvar for Spelemidlar kulturbygg, Kulturrabatt for ungdom og Møremusikarane Fjord&Fjell.
Jøran Hatten
Møremusikar
71 28 05 20
Arbeidsoppgåver:
Arbeidsstad Ålesund og heile fylket
Klarinettist i gruppe med Møremusikar Bjørnar Myhr
Undervisning i kulturskole og utøvande verksemd
Maria Haukås
Maria Haukås
Rådgivar
71 28 03 12 900 96 919
Arbeidsoppgåver:
Kultursekken turnèansvarlig (Nord).
Asgeir Hoffart
Asgeir Hoffart
Møremusikar
71 28 05 16 980 53 442
Arbeidsoppgåver:
Arbeidsstad Molde og heile fylket
Pianist i gruppa Rute 33
Undervisning i kulturskole og utøvande verksemd
Ragnhild Holsvik
Ragnhild Holsvik
Seksjonsleiar
71 28 04 79 416 29 185
Sondre Meisfjord
Distriktsmusiker
71 28 05 15 900 68 214
Lene E. Torgersen Mordal
Lene E. Torgersen Mordal
Rådgivar kulturformidling/ musikkprodusen
71 28 03 22 482 96 853
Arbeidsoppgåver:
Produsent og koordinator av skole-og barnehagekonsertar. Musikkdelen av Kultursekken. Koordinator Møremusikarane.
Beate Mordal
Beate Mordal
Møremusikar
40 08 71 89 +4740087189
Bjørnar Myhr
Bjørnar Myhr
Møremusikar
71 28 05 19 920 48 132
Arbeidsoppgåver:
Arbeidsstad Ålesund og heile fylket
Pianist i gruppe med Møremusikar Jøran Hatten
Undervisning i kulturskole og utøvande verksemd
Irene Aamaas Myklebust
Konsulent
71 28 03 15 951 51 059
Jo Inge Nes
Jo Inge Nes
Møremusikar
71 28 05 12 909 96 699
Arbeidsoppgåver:
Arbeidsstad Sunndal og heile fylket
Trommeslagar i gruppa Fjord og Fjell
Undervisning i kulturskole og utøvande verksemd
Øystein Sandbukt
Øystein Sandbukt
Møremusikar
71 28 05 13 900 32 153
Arbeidsoppgåver:
Arbeidsstad Sunndal og heile fylket
Gitarist i gruppa Fjord og Fjell
Undervisning i kulturskole og utøvande verksemd
Audun Skorgen
Møremusiker
414 19 615
Judit Toth Sylthe
Judit Toth Sylthe
Møremusikar
71 28 05 18 911 67 913
Arbeidsoppgåver:
Arbeidsstad Molde og heile fylket
Fiolinist i gruppa Rute 33
Undervisning og utøvande verksemd
Peter Erik Wergeni
Peter Erik Wergeni
Møremusiker
71 28 05 14 906 31 696
Camilla Wiik
Camilla Wiik
Rådgivar
71 28 03 09 906 74 399
Arbeidsoppgåver:
Den kulturelle skolesekken, kulturtorget, freelance Møremusikartenesta
Kulturvernseksjonen
Helge Aarset
Helge Aarset
Rådgivar, overarkitekt
71 28 03 31
Arbeidsoppgåver:
Rådgjeving bygningsvern, plan- og byggesaksbehandling knytta til kulturminne frå nyare tid, behandling av tilskotsaker og tiltak i verdsarvområdet.
Siv Aksdal
Siv Aksdal
Rådgivar kulturvern
71 28 03 36
Arbeidsoppgåver:
Verdensarv, "Utvalte kulturrlandskap" (UKL) Øvre Sunndal,
plansaker, kulturminneplan i kommunane (KIK),
SNO,
generelt om kulturlandskap.
Arild Bjarkø
Rådgivar
Susanne Iren Busengdal
Rådgivar
986 31 774
Kristoffer Dahle
Kristoffer Dahle
Arkeolog/rådgivar
71 28 03 29 992 28 103
Arbeidsoppgåver:
Sakshandsaming, registrering, GIS/data, statistikk, skjøtsel og tilrettelegging, fonnefunn
Heidi Eltoft
Rådgivar
48 10 13 09 481 01 309
Aaron Johnston
Aaron Johnston
Feltarkeolog
71 28 03 27 477 02 812
Toril Moltubakk
Toril Moltubakk
Rådgivar kulturvern
71 28 03 37
Arbeidsoppgåver:
Plansakshandsaming.
Oppfølging av arbeidet med Kulturminneplanar I kommunane.
Rådgiving bygningsvern og andre nyare tids kulturminne.
Torill Einara Nerbøvik
Torill Einara Nerbøvik
Arkeolog/rådgivar
71 28 03 30
Arbeidsoppgåver:
Arkeolog/rådgivar, feltkoordinator, plansakshandsaming
Arve  Nytun
Arve Nytun
Arkeolog/Rådgivar
71 28 03 25 +4795707431
Arbeidsoppgåver:
Sakshandsaming, formidling og arkeologiske registreringar
Jens Peter Ringstad
Jens Peter Ringstad
Arkitekt
71 28 03 35 913 28 057
Bjørn Ringstad
Bjørn Ringstad
Fylkeskonservator
71 28 04 39 414 58 971
Arbeidsoppgåver:
leder for kulturvernseksjonen
Guro Dehli Sanden
Guro Dehli Sanden
Arkeolog/Rådgivar
71 28 03 26
Arbeidsoppgåver:
Arkeolog, saksbehandler, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne.
Christ Allan Sylthe
Christ Allan Sylthe
Bygningsantikvar
71 28 03 32 415 57 888
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Inger Lise Aarseth
Inger Lise Aarseth
Førstekonsulent
71 28 05 04
Arbeidsoppgåver:
Økonomi, lønn, bokbåten Epos, prosjektmidlar, statistikk, e-bøker, verneombod
Heidi Drageseth
Bibliotekrådgivar
71 28 05 06
Annette Elin Koch
Annette Elin Koch
Fylkesbiblioteksjef
71 28 05 03 +47 41455913
Madelen Ramsøy
Madelen Ramsøy
Bibliotekrådgivar
71 28 05 02 934 40 410
Arbeidsoppgåver:
Bokbåt, barn og unge, forfatterturneer
Anne Karin Roth
Anne Karin Roth
Kontormedarbeider
71 28 05 08
Cecilie Røe
Spesialbibliotekar
71 28 05 09 952 10 109
Tommy Marius T Skalstad
Tommy Marius T Skalstad
Rådgiver
71 28 05 01 906 03 641
Arbeidsoppgåver:
IKT
Bjørn Vatne
Rådgivar
71 28 05 10 922 18 629
One Marthe Jostad Vik
One Marthe Jostad Vik
Bibliotekrådgivar
71 28 05 07
Seksjon folkehelse og fysisk aktivitet
Rigmor Hustad Holen
Rigmor Hustad Holen
Seksjonsleiar
71 28 04 23 930 06 726
Therese Thue Hvattum
Therese Thue Hvattum
Rådgivar folkehelse, idrett og fysisk aktivitet
71 28 04 22 997 89 781
Petter Jenset
Petter Jenset
Rådgivar friluftsliv
71 28 03 05 922 34 244
Arbeidsoppgåver:
Rådgivar, saksbehandling tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområde, tislkudd til friluftslivsaktivitet, Turskiltprosjektet, Kartleggging friluftsområder, Morotur.no
Paula Næss Skår
Paula Næss Skår
rådgivar
71 28 03 03 922 50 303
Arbeidsoppgåver:
Rådgiver for fylkeseldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemma
Sigri J Spjelkavik
Sigri J Spjelkavik
Rådgivar folkehelse
71 28 03 04 953 38 348
Arbeidsoppgåver:
Planarbeid (Regional delplan for folkehelse med handlingsprogram, innspel i planer), oversikt over folkehelsa (egen og bistand til kommunane), rådgiving og rettleiing til kommunane på folkehelseomr.
Hans Roger Tømmervold
Rådgivar
71 28 03 19 994 59 400
Stabsleiing
Anna Lianes
Anna Lianes
Rådgivar - STAB - Kulturavdelinga
71 28 03 07 992 98 395
Carina Stokke
Carina Stokke
Rådgivar
71 28 02 92 482 62 671
Arbeidsoppgåver:
Program for kreative næringar i Møre og Romsdal 2013-2016. Handlingsprogram kultur/fylkesplan
Monica Kjøl Tornes
Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 971 95 375