Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Plan og analyse

Fylkesstatistikk 2010

Målet med statistikken er å gje eit innblikk i så store delar av samfunnet Møre og Romsdal som mogleg, og i enkelte tilfelle korleis vi ligg an i forhold til andre fylke eller gjennomsnittet for landet.

Les meir

Fylkesstatistikken 2010

Fylkesstatistikken 2010 er klar. Tal og kommentarar finn du her.

Les meir

Dovrefjell blir Norges første charterpark

Dovrefjell er tildelt "Charterpark"-status for sin femårs plan for bærekraftig reiselivsutvikling i de åtte kommunene rundt, mellom dei Rauma og Nesset.

Les meir

Trivsel og medverknad avgjerande for bulyst

Fleire og fleire ungdomar anbefaler sine vener å flytte til Møre og Romsdal. Men sjølv vil dei ikkje bu her. Dette er nokre av resultata som kjem fram i ungdomsundersøkinga Ung i Møre og Romsdal. Undersøkinga blir analysert i det nye tidsskriftet  Risssom fylkeskommunen lanserer i dag.

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post
Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post

Om plan- og analyseavdelinga

Plan- og analyseavdelinga sitt samfunnsoppdrag er å styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal. Sentrale prinsipp for avdelinga sitt arbeid er system, kunnskapsgrunnlag og samordning.

Avdelinga har oppgåver innan planlaging, planrettleiing etter plan- og bygningsloven, karttenester samt statistikk og analyse. Avdelinga leiar arbeidet med regional planstrategi og fylkeskommunen sin overordna plan – Fylkesplan for Møre og Romsdal. 

I tillegg til å vere støttefunksjon for den øvste politiske og administrative leiinga og sektoravdelingane er kommunane avdelinga si viktigaste målgruppe.

The Department for Planning and Analysis