Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Plan og analyse > Kart og fagdata > GisLink kartportal oppgradert til ny versjon

Kontaktpersonar

Even Tranmæl Even Tranmæl
Rådgivar
71 28 01 34 /
Mob. 476 44 445
Send e-post

GisLink kartportal oppgradert til ny versjon

Fylkesmannen og fylkeskommunane i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag har no lansert ein ny versjon av GisLink. I tillegg til å fungere på desktop (pc), kan brukarar opne ein versjon av GisLink på nettbrett og smarttelefon.
 
 

Logo GisLink

Inngangsporten til GisLink går via ei heimeside www.gislink.no
som gir brukarane høve til å velje GisLink for pc eller GisLink for nettbrett og smarttelefonar. Heimesida har og fleire karttenester. Til dømes Havsjekk og ROS.

Mange kjenner truleg  GisLink  frå før og alle kartlag den leverer. I gamal versjon kunne brukarar sjå alle kartlag i ei lang rekke til venstre i menyen. 

Litt ustrukturert og vanskeleg å finne fram i.

Opningsbilde GisLink

 

Med denne oppgradereringa  meinar vi brukarane får ei betre oversikt, med strukturerte kartlag i hovedmapper som vist i figur.

 

 

Kartbilde GisLink

 

Vi håper kartløysninga bidrar til effektiv og nyttig sakshandsaming knytta mot oppgåver i plan- og bygningslova og samstundes vere eit tenleg verktøy for bedrifter og privatpersonar.

 

Meny GisLink

 

 

Dersom det etter dykkar vurdering  manglar noko eller noko er feil i kartet, kontakt oss gjerne på mail: even.tranmel@mrfylke.no