Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gjenreisingsbyen Kristiansund

Kristiansund by fekk i 1940 omfattande skader etter fire dagars intens bombing frå tyske jagarfly. Som eit resultat av dette er Kristiansund i dag ein av Noregs mest særeigne gjenreisingsbyar. Få personar omkom som direkte følgje av bombinga, men store delar av byen vart lagt i ruinar. Ca 800 av i alt 1300 bygningar vart heilt eller delvis øydelagt.

Gjenreisingsbyen Kristiansund

Nå kan du sjå dei forandringane som byen har opplevd gjennom å samanlikne flyfoto frå i dag med flyfoto frå 1947. Møre og Romsdal fylkeskommune har laga ein applikasjon  der du kan «sveipe» og bytte mellom gamle og nye bileter.  I kartet kan ein dra streken i midten til venstre og til høgre for å sjå skilnadane

Tenesta finn du her: http://www.gislink.no/historiske_flyfoto/index.html#
eller ved denne linken: http://bit.ly/1jpmm9q

Fleire lenker:
Molde (flyfoto 1947 med datens situasjon)
http://www.gislink.no/Historiske_flyfoto_molde/index.html#

eller

http://bit.ly/1e9MHq2

 

Ålesund (flyfoto 1947 med datens situasjon)
http://www.gislink.no/Historiske_flyfoto_to/index.html#

eller

http://bit.ly/1fmCh4U