Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Universell utforming

Universell utforming

Universell utforming er ein langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjere samfunnet tilgjengeleg for alle og forhindre diskriminering. Universell utforming dreiar seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like mulegheiter til samfunnsdeltaking.


Inkluderande lokalsamfunn

Tingvoll kommune stilte som vertskap då Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerte si årlege regionale samling med tema universell utforming 31. januar 2019.

Les meir

Mange vil vere med og skape inkluderande lokalsamfunn

- Universell utforming er så mykje meir enn materialistiske tiltak… Universell utforming er eit mål om eit samfunn der alle har plass og alle er velkomen, sa Urtė Karanauskaitė, leiar i Ungdomspanelet i Møre og Romsdal. 

Les meir

Foredraga frå konferansen Inkluderande lokalsamfunn

Møre og Romsdal fylkeskommune, i samarbeid med Ørsta kommune, arrangerte 25. januar konferansen Inkluderande lokalsamfunn. 

Les meir

Ikkje slepp taket

Overskrifta er tatt ordrett frå eit av evalueringsskjemaa som blei levert inn etter eit internseminar om universell utforming på Scandic Seilet, fredag 1. desember.

Les meir

Fylkeskommunen set fokus på universell utforming

Møre og Romsdal fylkeskommune har oppretta ei intern arbeid- og kompetansegruppe for universell utforming, og har blitt en del av KS sitt kommunenettverk for universell utforming. 

Les meir

Fleire av våre sentrumsområde er kartlagt

Kartverket oppretta i 2004 ein tilgjengelegheitsportal.  Portalen presenterer tilgjengelegheita for byer, tettstader og andre områder.

Les meir

Statens vegvesen samlar dei gode eksemplane på universell utforming i ein brosjyre

I “Gode eksemplar på universell utforming” presenterer Statens vegvesen anlegg frå hele Noreg der universell utforming er ivaretatt på ein god måte.

Les meir

Tre publikasjoner om universell utforming

På same måte som Møre og Romsdal, har Hedmark og Oppland vore pilotfylker for universell utforming frå 2009 til 2013, jamfør tiltak K1 i Regjeringas handlingsplan for universell utforming og auka tilgjengelegheit.

Les meir

Ny rapport om uu i kommunar og fylke

Rapporten avsluttar tiltaket K1 i Regjeringa sin handlingsplan «Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner 2009 – 2013».

Les meir

Retningsliner for universell utforming i over 35 % av kommuneplanane

Alle kommunar i Møre og Romsdal har rapportert til KOSTRA om status på retningsliner om universell utforming i sin vedtatte kommuneplan pr. 31.03.2011. Av desse er det 13 kommunar som har retningsliner om uu i sine kommuneplanar.

Les meir