Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Plan og analyse > Kommunalt plannettverk > Notiser høgre side > Presentasjonar frå plannettverksamling i Stranda, 11. april 2018

Presentasjonar frå plannettverksamling i Stranda, 11. april 2018

Innlegg:

Velkomen. Presentasjon av planarbeid og prosjekt i Stranda kommune
v/ Terje Systad, Stranda kommune

Informasjon om aktuelle saker 
v/Johnny Loen, Møre og Romsda lfylkeskommune
- Endringar i plan- og bygningslova (dispensasjonar, reguleringsplan)
- Forholdet mellom plan- og byggesak
- Arealprofilar: Korleis gjere kunnskap om arealplanlegging meir tilgjengeleg?

Revisjon av kommunale klimaplanar 
v/Synnøve Valle, Møre og Romsdal fylkeskommune

Informasjon om aktuelle saker 
v/Sveinung Dimmen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
- Samfunnsoppdrag, oppgåver og ansvarsområde
- Plansamordning og kommunale plansaker hos fylkesmannen
- Støy, samfunnstryggleik, folkehelse

Informasjon om aktuelle saker 
v/Silje Skaro og Jan-Kristian Janson, Statens Vegvesen Møre og Romsdal
- Statens vegvesen – oppgåver og ansvar
- Planforvaltning i Statens vegvesen
- Kommunale trafikktryggingsplanar

Plansamarbeid i Ålesundsregionen 
v/Ingunn Stette, Skodje kommune