Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Plan og analyse > Kommunalt plannettverk > Notiser høgre side > Presentasjonar frå plannettverksamlingar mars og april 2017

Presentasjonar frå plannettverksamlingar mars og april 2017

Innlegg felles for fleire samlingar:

Barn og unge i regional politikk og barn og unge i planlegging
v/ Johnny Loen, Anders Røynstrand og Anders Smith-Øvland Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkesmannens embetsoppdrag 2017 – Betre oppvekst - Barnebyks
v/ Sveinung Dimmen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Barnebyks – kartlegging av barn og unge sine oppvekstkår i Møre og Romsdal
v/ Sveinung Dimmen og Anne Mette Nerbøberg, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Plansamordning – planstatistikk – motsegnsforsøket
v/ Sveinung Dimmen og Jon Ivar Eikeland, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Samfunnstryggleik i planlegging
v/ Renate Frøyen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 

Nesset 3. april 2017

Arbeid for barn og unges interesser i Nesset kommune
v/ Hogne Frydenund, Mari Husan og Turid Leirvoll Øverås, Nesset kommune

Mindre reguleringsendring
v/ Anders Røynstrand, Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Hareid 5. april 2017

Rullering, regulering og andre kommuneord

Idéverkstad kommuneplan - invitasjon
v/ Silja Øvrelid, Hareid kommune