Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Presentasjonar frå samlingar vår 2015

Innlegg felles for samlingane:

Plansamordning hos Fylkesmannen – årsrapport, embetsoppdrag, samordning av statlege motsegner m.m.
v/ Sveinung Dimmen/ Jon Ivar Eikeland, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kommunale trafikksikkerthetsplaner
v/ Ingeborg Midtflå Sørvik, Statens vegvesen Region Midt

Regional planstrategi
v/ Plan- og analyseavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune