Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal mot 2025

Møre og Romsdal mot 2025

Prosjektet skal sørge for betre samordning, samarbeid og heilskapleg tenking i offentleg sektor i åra framover. 

Møre og Romsdal fylkeskommune samarbeider med Fylkesmannen, regionale statsaktørar og kommunane for å styrke Møre og Romsdal i møte med eit nytt regionlandskap i åra framover. 

Satsinga skal bidra til å samordne og styrke offentleg sektor som samfunnsutviklar. Målet er at offentleg sektor med ansvar for Møre og Romsdal er godt samordna og ein sterkare utviklingsaktør for Møre og Romsdal.

Prosjektet har fire satsingsområde:

  1. Møteplassar (regional årskonferanse, statsetatsmøte)
  2. Regional planlegging (auka deltaking frå regional stat og kommunar)
  3. Strategiske og operasjonelle, faglege samarbeid (f.eks samarbeidsavtalar og faglege nettverk)
  4. Sektorovergripande satsingar – pilotar og prosjekt

Les meir her:


Inviterer til Nyttårskonferansen 2019

Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV, KS og Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til Nyttårskonferansen – Møre og Romsdal 2025, ein ny og viktig møteplass for leiarar i offentleg sektor.

Les meir

Kontaktpersonar

Oddny Wiggen
Rådgivar
71 28 02 38 / Mob. +4790664446
Send e-post
Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post

Innspel til prosjektgruppa

Har du innspel til Møre og Romsdal som region mot 2025, kan du skrive/sende det her:

Komande aktivitetar

29.11.2018
Møte i referansegruppa offentleg sektor

03.12.2018
Møte i referansegruppa Partnarskap for kompetanse og verdiskaping

10.12.2018
Møte i referansegruppa Barn og unge

10.-11.01.2019
Nyttårskonferansen 2019

11.04.2019
Statsetatmøte

17.09.2019
Statsetatmøte