Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Plan og analyse > Nyheiter > Samarbeidsavtale om barn og unge i Møre og Romsdal

Dokument

Samarbeidsavtale om barn og unge i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil samarbeide om arbeidet for barn og unge i fylket.

Barn og unge

Foto: ScanStock

Avtalen omfatter samarbeid på følgjande område:

- Medverknad frå barn og unge

- Regional og kommunal planlegging

- Folkehelse

- Gjennomføringsgrad i videregående opplæring

- «Betre oppvekst»

 

Det vil mellom anne bli etablert eit tverrfagleg forum med representantar frå begge organisasjonane der ein skal utveksle informasjon, koordinere aktiviteten ut mot kommunane og planlegge mogelege fellesoppgåver.

Dette blir ein viktig arena for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge i fylket.