Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Torbjørn Digernes Jakobsen Torbjørn Digernes Jakobsen
Rådgivar
71 28 02 37 /
Mob. 406 49 388
Send e-post

Dokument

BA regionar sysselsettingsstatistikk
PDF-dokument - 458,65 kB

Sysselsettingsstatistikk

Bo- og arbeidsmarknadsregionar (BA) ei inndeling av norske kommunar. Norsk institutt for by- og regionsforskning NIBR har laga inndelinga på oppdrag frå Kommunal- og regionaldepartementet i 2013. 

Dette er funksjonelle regionar for hushald og arbeidsliv, og dei representerer viktige geografiske einingar for samfunn og analyse.

Presentasjon inneheld oppdatert sysselsettingsstatistikk inndelt etter BA-regionane i Møre og Romsdal.

Du finn mellom anna sysselsettingstal, arbeidsplassdekning og del statlege og fylkeskommunale sysselsette. Alle tala er frå fjerde kvartal 2015 slik dei er offentleggjort av SSB.

Lenke til rapporten:
Inndelinger i senterstruktur, sentralitet og BA-regioner NIBR-rapp. 2013:1