Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Prosjekt Campus Kristiansund

Prosjekt Campus Kristiansund

Campus Kristiansund er eit samarbeidsprosjekt for å etablere ein campus for høgare utdanning, forsking og innovasjon i Kristiansund sentrum. Deltakarar er Høgskolen i Molde, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Prosjektet er under etablering og skal være i gang omkring påske 2017. Møre og Romsdal fylkeskommune har teke på seg ansvaret for prosjektgjennomføring og har engasjert Roland Mauseth som prosjektleiar.

Dette er ei førebels nettside for prosjektet. Campus Kristiansund vil få ei eiga nettside seinare i år, men adressa kan du merke deg alt no – www.campusksu.no.

Om prosjektet
Campus Kristiansund får ein fagleg profil der dei ulike tilboda og funksjonane er spissa inn mot vekstnæringar der bedrifter på Nordmøre har stor kompetanse og ligg langt framme, og der Nordmøre har føresetnad for å ta ein posisjon. Dei faglege satsingsområda vil bli utvikla undervegs i prosjektet. Så langt har ein identifisert desse områda:

  • Marin bioprosessering, t.d. algeindustri, tang og taredyrking
  • Marin og maritim logistikk, t.d. undervannsteknologi
  • Helseinnovasjon – ny teknologi og arbeidsmetodar i helsesektoren

Den ferdige campusen skal innehalde:

  • Eit breitt høgskuletilbod innanfor campusen sin faglege profil, der Høgskolen i Molde (HiM) er peika på som naturleg hovudsamarbeidspartnar. Andre leverandørar av høgare utdanning er og velkomne til å gi studietilbod på campus.
  • Eit breitt næringsretta forskingsmiljø med vekt på dei faglege satsingsområda
  • Ein kunnskapspark med innovasjon- og utviklingsfunksjonar for næringslivet
  • Fagskoletilbod med vekt på dei faglege satsingsområda for Campus Kristiansund

Meir om idéen bak prosjektet kan du lese her.

Kontaktinformasjon:
Prosjektleiar Roland Mauseth, e-post roland.mauseth@mrfylke.no, mobil 917 21 401


Campus Kristiansund – eit lurt og klokt val

- Campus Kristiansund er smart og viktig, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, då han innleia Campuskonferansen onsdag 28. juni. Begeistringa var stor blant dei frammøtte for det ein no tenker å skape i Kristiansund.

Les meir

Presentasjonar frå Campuskonferansen 28 juni

Over 100 deltakarar frå politikk, næringsliv, forsking, utdanning og offentlig sektor var samla til oppstartskonferansen for prosjektet Campus Kristiansund. 

Les meir

Campus-konferansen – vegen mot Campus Kristiansund

Campus-konferansen 28. juni markerar at vi er i gong med Prosjekt Campus Kristiansund.  

Les meir

Vil vurdere å styrke studietilbodet i Kristiansund ytterlegare

Regjeringa vil vurdere å styrke Høgskolen i Molde med fleire studieplasser øyremerka Kristiansund, i komande budsjettprosessar. Det var svaret frå statsråden då Else May Botten (AP) stilte spørsmål i Stortinget om høgare utdanning i Kristiansund.

Les meir

Mørebenken møtte Campus Kristiansund

Ein delegasjon frå Møre og Romsdal var onsdag 3. mai invitert til Stortinget for å fortelje Mørebenken om dei spanande moglegheitene i Campus Kristiansund, og korleis politikarar best kan hjelpe til framover. 

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. +4799628055
Send e-post
Roland Mauseth Roland Mauseth
Prosjektleiar
91 72 14 01 /
Mob. 917 21 401
Send e-post

Bakgrunn

Idéen bak prosjektet

Campus Kristiansund

Statusnotat