Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Plan og analyse > Publikasjonar / Presentasjonar

Publikasjonar / Presentasjonar

Presentasjonar frå møterunde om sikring av friluftslivområde

I siste halvdel av oktober vart det arrangert tre møte om sikring av friluftslivområde, i Kristiansund, Molde og Ålesund. Frå kommunane møtte planleggarar, folkehelsekoordinatorar, fagleiarar mfl., og det var også deltaking frå lokalt foreiningsliv.

Les meir

Presentasjonar frå Plankonferansen 2014

Plankonferanse 2014, - felles konferanse om planlegging, bumiljø og folkehelse.  Presentasjonane frå dei faglege innlegga for dagane 4.- 6. november finn du her:

Les meir

Foredraga frå konferansen "Berre bli sett men ikkje bli høyrt"

Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal  inviterte til todagars-samling 5. og 6. februar,  med barn og unge i planleggingen som tema. Her kan du lese foredraga frå konferansen:

Les meir

Inspirasjon Møre og Romsdal 2013

Her finn du foredraga frå konferansedagane 20. - 21. november

 

Les meir