Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fylkesplan

Fylkesplan

Fylkesplanen er den overordna planen for samfunnsutvikling i Møre og Romsdal. Planen skal gi fylkeskommunen, kommunale og regionale styresmakter, næringsliv, institusjonar og organisasjonar i fylket eit prioriterings- og avgjerdsgrunnlag.

Planen skal også medverke til godt samarbeid og samhandling i fylket.


Oppfølging av likestilling i fylkesplanen

Fylkesplanen har likestilling og inkludering som gjennomgåande perspektiv. Det er viktig å understreke at likestilling handlar om meir enn kjønn. Også eldre, funksjonshemma, innvandrarar og sårbare grupper er underrepresenterte på ei rekke samfunnsarenaer.

Les meir

Gjennomgåande perspektiv i fylkesplanen - rapport 2016

Kva er gjort for å nå måla i fylkesplanen, rapport 2016

Les meir

Fylkesplan 2017-2020 -vedtak endeleg plan

Fylkesplan 2017-2020, regional plan for Møre og Romsdal vart vedtatt av fylkestinget 12. desember 2016, sak T-84/16. 

Les meir

Mange gode innspel til Fylkesplan

Møre og Romsdal fylkeskommunen har mottatt 46 høyringssvar til Fylkesplan 2017-2020 

Les meir

Utkast til Fylkesplan på høyring

Fylkesutvalet vedtok 27. juni å legge Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017-2020 til høyring og offentleg ettersyn.

Høyringsfrist er 1. oktober 2016.

Les meir

Kontaktpersonar

Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. +4790746923
Send e-post
Oddny Wiggen
Rådgivar
71 28 02 38 /
Mob. +4790664446
Send e-post

Overordna prioriteringar

Overordna prioriteringar Fylkesplan 2017-2020

"Klikk" på bilde for størrre format

Handlingsprogram

Fylkesplan 2017-2020 skal følgjast opp gjennom handlingsprogram
for det enkelte satsingsområde, samt eventuelle enkeltståande prosjekt og tiltak som blir sett å vere føremålstenlege.

Politisk behandling

Vedtak Fylkesplan 2017-2020;  
Fylkestinget  sak T-84/16

Oppstartmelding - rev. av Fylkesplan for Møre og Romsdal
Fylkesutvalet sak U-27/16