Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Handlingsprogram

Fylkesplan 2017-2020 har tre satsingsområde og tre gjennomgåande perspektiv. Satsingsområda er: Kultur, kompetanse og verdiskaping og samferdsel. Dei gjennomgåande perspektiva er: Barn og unge, likestilling og inkludering, klima og miljø.

Fylkesplanen blir følgt opp gjennom handlingsprogram for det enkelte satsingsområde. Enkeltståande prosjekt/tiltak, handlingsplanar og strategiar forankra i handlingsprogramma er i enkelte tilfelle føremålstenlege. 

Handlingsprogramma skal sikre god samanheng mellom plan, verkemiddel og gjennomføring. Handlingsprogramma blir revidert årleg og skal leggast til godkjenning av fylkesutvalet i februar kvart år.

For å realisere måla i fylkesplanen, står dei regionalpolitiske verkemidla sentralt. Men vi må også ta i bruk andre verkemiddel (enn dei regionalpolitiske), som t.d. forvalting og tenesteyting.

.

Handlingsprogram 2017

 

Kompetanse og verdiskaping

 

Kultur

     
 
     
     

Samferdsel

 

 

     
   
     

Kontaktpersonar

Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. +4790746923
Send e-post

Kontaktpersonar

Kompetanse
Rune Solenes Opstad
Ass. fylkesutdanningssjef
Tlf. 951 77 723

Kultur
Carina Stokke
Rådgiver
Tlf. 71 25 89 02 / Mob. 482 62 671

Samferdsel
Gry Halvorsen
Rådgivar
Tlf. 71 25 81 84  / Mob. 404 68 389

Verdiskaping
Øyvind Tveten
Tlf. 71 25 81 95  / Mob. 922 12 429