Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post

Dokument

Erfaringar med plansystemet i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune deltek i eit pilotprosjekt i regi av KS om utviklinga av rolla som regional planmynde.

Her har Asplan Viak levert ein delrapport med erfaringar med plansystemet i Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag. Vi får innspel på kva som er styrkar og svakheiter ved vårt planverk.

Rapporten kan du lese her.