Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post

Dokument

Høyringssvar Regional planstrategi-
PDF-dokument - 371,80 kB

Mange gode innspel til regional planstrategi

Da høyringsfristen gikk ut 1. februar hadde fylkeskommunen mottatt 22 høyringssvar til regional planstrategi. 

12 av desse var frå kommunar i fylket, men både lokale, regionale og nasjonale aktørar har gitt høyringsuttalar. Høyringssvara inneheld over 100 konkrete innspel som vi tar med oss i vidare planarbeid.

Blant dei temaa som går att i innspela finn vi  integrering av innvandrarar/flyktningar, miljø og klimaarbeid og –planar, statlege arbeidsplassar, bioøkonomi, forsking og utvikling i offentleg sektor, samordna bustad-, areal- og transportplanlegging og handtering av nasjonal digitaliseringsstrategi.

 

Alle innspela kan du lese her: