Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post

Dokument

Sak U-2_14
PDF-dokument - 115,17 kB

Regional planstrategi 2012-2016 – status 2013

I sak U-2/14 vart fylkesutvalet orientert om status i den regionale planlegginga. Den regionale planlegginga skal ligge til grunn for fylkeskommunal verksemd og vere retningsgivande for kommunal planlegging og statleg verksemd i fylket.

Gjennom vedtaket av Regional planstrategi 2012-2016 (T-7/12) har fylkestinget prioritert utarbeiding av 13 regionale planar i perioden 2012-2016.

Av desse er ein plan vedtatt av fylkestinget i 2012, to er vedtatt i 2013 og det er venta vedtak i ytterligare fire i 2014.

I tillegg til dei regionale planprosessane, er fylkeskommunen også med i arbeidet med dei tre interkommunale sjøarealplanane som er under planlegging og utarbeiding i Møre og Romsdal.  Saka finn du her.