Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post

Dokument

Rapportering RPS 2014
PDF-dokument - 186,02 kB

Statusrapport Regional planstrategi 2014

I sak U-4/15 vart fylkesutvalet orientert om status for Regional planstrategi.

RPS rapportering 2014 omslag

Regional planstrategi 2012-2016 (RPS) prioriterer viktige område for regional planlegging og samhandling i perioden 2012-2016. Den overordna målsettinga i RPS er å styrke fylket sin attraktivitet og medverke til vekst og utvikling, livskvalitet og folkehelse.

Gjennom vedtak av RPS har fylkestinget prioritert utarbeiding av 13 regionale planar i perioden 2012-2016 (T-7/12). Av desse er 12 enten nye planar eller revideringar av ulike fylkesdelplanar, medan ein plan er vedtatt vidareført.

Sjå statusrapport for Regional planstrategi 2014 her.