Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Regionale delplanar

Fylkeskommunen skal utarbeide regionale planar for dei spørsmåla som er fastsett i den regionale planstrategien. Regionale planar kan gjelde for heile regionen, delar av regionen eller vere tematisk.

I planperioden 2012-2016 er det vedtatt å revidere og/eller utarbeide 12 regionale planar. Av desse vil 11 vere regionale delplanar.

Dei regionale delplanane er prioritert utarbeidd i Regional planstrategi 2012-2016 (T-7/12) og skal forankrast i Fylkesplan 2013-2016 (T-74/12).

Kontaktpersonar

Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. +4790746923
Send e-post