Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Regional delplan for folkehelse

Regional delplan for folkehelse

Regional delplan for folkehelse er ei av dei prioriterte planoppgåvene i Regional planstrategi 2012-2016.  Regional delplan for folkehelse vart vedteken i fylkestinget i sak T-78/13.


Handlingsprogram 2017 vedtatt av Fylkesutvalet

Målet med folkehelsearbeidet er fleire leveår med god helse for den einskilde, og reduserte sosiale helseforskjellar i befolkninga.

Les meir

Handlingsprogram 2016 vedtatt av Fylkesutvalet

Målet med folkehelsearbeidet er fleire leveår med god helse for den einskilde, og reduserte sosiale helseforskjellar i befolkninga.

Les meir

Regional delplan for folkehelse vedtatt i fylkestinget

Møre og Romsdal fylke har no fått ein overordna plan for det samla arbeidet med folkehelse. Den vedtekne planen har eit perspektiv fram mot 2017, og har hatt god medverknad frå sentrale aktørar i folkehelsearbeidet.

Les meir

Planprogram Regional delplan for folkehelse

Fylkesutvalet vedtok i møte 28. januar, sak U10/13, planprogrammet for Regional delplan for folkehelse.  Planprogrammet har vore ute til høyring i perioden 3. oktober til 16. november 2012.

Les meir

Kontaktpersonar

Sigri J Spjelkavik Sigri J Spjelkavik
Rådgivar folkehelse
71 28 03 04 /
Mob. 953 38 348
Send e-post
Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post

Satsingsområde

Prioriteringar:

  • Samfunnsutvikling for ein god start i livet
  • Helsevennleg arbeidsliv
  • Samfunn som fremmar aktiv, trygg og frisk alderdom
  • Trygt og helsefremmande fysisk miljø
  • Inkludering og deltaking i kultur og frivillige organisasjonar
  • Organisering og samhandling, eit kunnskapsbasert folkehelsearbeid

Regional delplan for folkehelse