Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Regional delplan for museum

Regional delplan for museum

Regional delplan for museum 2017-2026 er forankra i framlegg til Regional planstrategi 2016-2020 (U-110/15). Planen vart vedteken i fylkestinget 17.oktober 2017.


Vedtak om Regional delplan for museum

Regional delplan for museum er eit samla grunnlag for fylkeskommunen sitt vidare arbeid med og for musea i fylket, planen vart vedtatt i fylkestinget i oktober 2017.

Les meir

Innspel til museumsplanen

Møre og Romsdal fylkeskommune har mottatt 15 høyringssvar til Regional delplan for museum 2017-2026.  

Les meir

Utkast til museumsplan på høyring

Fylkesutvalet vedtok i sak U-44/17  29.05.2017 å leggje planutkastet for regional delplan for museum 2017−2027 på høyring og offentleg ettersyn.

Høyringsfristen er 20. august 2017. 

Les meir

Planprogram for Regional delplan for musea endeleg vedtak

Fylkesutvalet har vedtatt planprogram for regional delplan for musea i Møre og Romsdal. Sak U-60/16

Les meir

Forslag til planprogram for Regional delplan for musea til høyring

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok 29.02.2016 i sak U-16/16 å legge forslag til planprogram for Regional delplan for musea til offentleg ettersyn og høyring. Høyringsfristen er sett til 20. april 2016.

Les meir

Kontaktpersonar

Anna Eline Eneberg
Rådgivar - museum og kulturarv
71 28 02 94
Send e-post
Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post

Planen sitt formål

Planen skal bidra til å styrke den faglege dimensjonen til musea. Han skal og tydeleggjere musea si rolle i samfunnet. Det er vidare eit mål at planen skal klargjere kva ansvar og rolle Møre og Romsdal fylkeskommune har overfor musea i fylket. Planen skal også gi tydelige signal om satsingsområde og prioriteringar i planperioden.

Politisk behandling

Regional delplan for museum
vedtak fylkestinget T-52/17 

Planprogram 
vedtak fylkesutvalet U-60/16

Handlingsprogram

-