Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

FylkesROS-fjellskred

FylkesROS-fjellskred gir ei samla oversikt over kvar og korleis risikoen for fjellskred gjer seg gjeldande i Møre og Romsdal.

ROS-analysen gir råd om beredskapstiltak, vidare risikovurderingar og oppfølging gjennom arealplanlegging og utbygging.

Lenke til FylkesROS-fjellskred

Les meir

FylkesROS-sjø

Brann- og ulykkesberedskap til sjøs

Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen, har i samarbeid med eksterne partnarar, gjennomført ein ROS-analyse for brann- og ulykkesberedskapen til sjøs i Møre og Romsdal.

Les meir

FylkesROS Møre og Romsdal

Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap er ein av planane vedtatt i Regional planstrategi 2012-2016. Den 15. juni gjorde fylkestinget vedtak om endring av status for FylkesROS Møre og Romsdal  (T-sak 31/15)

Les meir

FylkesROS Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal identifiserte våren 2011 eit felles behov for å utarbeide ein heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (FylkesROS). 

Les meir