Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Anna-Marie Hatlestad
Rådgivar
71 28 02 11 /
Mob. 924 42 568
Send e-post

Forskings- og innovasjonsstrategi 2016-2020

Møre og Romsdal er inne i ei tid med omstilling. For å møte utfordringane som næringslivet står overfor, er det utarbeidd ein forskings- og innovasjonsstrategi. 

Strategien er utforma med bruk av metoden for «Smart Spesialisering» der samspelet mellom næringslivet, forskingsmiljøa og verkemiddelapparatet er sentralt.

Strategidokumentet peikar på kvar vi må rette innsatsen for å sikre eit konkurransedyktig næringsliv i framtida

Implementering av strategien vil skje gjennom «Handlingsprogram for verdiskaping og kompetanse».

Lenke til Forskings- og innovasjonstrategistrategi 2016-2020.