Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

FylkesROS-fjellskred

FylkesROS-fjellskred gir ei samla oversikt over kvar og korleis risikoen for fjellskred gjer seg gjeldande i Møre og Romsdal.

ROS-analysen gir råd om beredskapstiltak, vidare risikovurderingar og oppfølging gjennom arealplanlegging og utbygging.

Lenke til FylkesROS-fjellskred

Omslag FylkesROS fjellskred