Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Birgit Aarønæs Birgit Aarønæs
Leiar marin og naturressurs og internasjonal koordinator
71 28 03 53 /
Mob. 918 86 088
Send e-post

Internasjonal strategi 2017-2020

Internasjonal strategi for Møre og Romsdal fylkeskommune 2017-2020 er eit styringsdokument for at internasjonalt arbeid skal bidra til å oppnå måla i fylkesplanen 2017-2020 og regionale planar og strategiar.

Med internasjonalt arbeid meiner ein arbeid på tvers av landegrenser for å skape meirverdi ved å saman kome fram til betre løysingar på felles utfordringar.

Gjennom samarbeid og erfaringsutveksling kan ein hente ny kunnskap og utvikle nye og innovative løysingar.

Strategien peikar ut satsingsområda for det internasjonale arbeidet. Operasjonalisering av strategien skal skje gjennom tiltak i dei årlege handlingsprogramma under fylkesplanen, og rapportering vil også bli knytt til handlingsprogramma.

Les her: Internasjonal strategi for Møre og Romsdal fylkeskommune 2017-2020

Sak: T-86/16 Fylkestinget desember 2016