Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Helene Loe Arntsen Helene Loe Arntsen
Seksjonsleder
71 28 04 03 /
Mob. +4790590289
Send e-post
Rune Solenes Opstad Rune Solenes Opstad
Prosjektfagleiar
71 28 03 81
Send e-post

Dokument

Kvalitetsplan 2017_utdanning
PDF-dokument - 1,77 MB

Kvalitetsplanen

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017 – 2021

Fylkeskommunen skal ha eit forsvarleg system for å vurdere om krava i opplæringslova og forskrift blir oppfylt, og for å følgje opp resultata frå vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører, jf. opplæringslova § 13-10. Vidare skal det utarbeidast ein årleg rapport, kvalitetsmelding, om tilstanden i den vidaregåande opplæringa knytt til læringsresultat, gjennomføring og læringsmiljø

Kvalitetsplanen har ein tidshorisont på 4 skoleår, men blir revidert årleg. Kvalitetsplanen blir endeleg vedteken i Fylkestinget i juni. Med utgangspunkt i den vedtekne planen skal både skolane og utdanningsavdelinga utarbeide årlege handlingsplanar.