Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Hilde Johanne Svendsen Hilde Johanne Svendsen
Seksjonsleiar
71 28 04 30 /
Mob. 916 07 588
Send e-post

Strategiar Samferdselsområde

Strategiar på sentrale område innan samferdsel:

Kollektivstrategi 2012-2021
Kollektivstrategien, med langsiktig arbeid og fokus på eit meir effektivt og tenleg kollektivsystem håper vi at fleire vel å reise kollektivt.

Trafikktryggingsstrategi 2013-2022
Trafikktryggingsstrategi, grunnlag for og organisering av trafikktryggingsarbeidet i fylket, ulykkessituasjonen, nasjonale og regionale mål. Strategiar for trafikantar, kjøretøy, vegnettet og organisering.

Transportstrategi for gåande og syklande i Møre og Romsdal
Gang- og sykkelvegstrategi, folkehelse, trafikktrygging og eit tilgjengeleg transportsystem for alle.