Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Helserelatert åtferd

Helerelatert åtferd

'

Med helserelatert åtferd meiner ein helseåtferd som har vist seg å ha påverknad på eit helseutfall. Dette kan vere for eksempel fysisk aktivitet, ernæring og bruk av tobakk og rusmiddel. Helserelatert åtferd kan også omfatte seksualåtferd og risikoåtferd som kan føre til skadar og ulykker.

Sjå  folkehelseprofilane og kommunehelsa 

Ungdomsundersøkelse 
Ungdata.no
- Kommune- og fylkesvise oversiker
Kjelde: Ungdata

- Ung i Møre og Romsdal 2015
Undersøking blant ungdomar i vidaregåande opplæring
Kjelde: Møreforsking Volda 

Fysisk aktivitet

- Helsevanar blant skoleelevar. En WHO undersøkelse i fleire land (HEVAS)
Kjelde: HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen, 2014

 - Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15 åringer i Norge. Resultat fra en kartlegging i 2011. Helsedirektoratet.
 Rapport

Fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre i Norge – Nasjonal kartlegging 2014–15

Kjelde: Helsedirektoratet

 

Idrettsindeks for Møre og Romsdal 2016

Idrettsindeksen er basert på tal frå idrettsregistreringa til Noregs Idrettsforbund og anleggsdata frå anleggsregisteret. Rapporten presenterer resultata og detaljar for Møre og Romsdal, samanlikna med fylka Sør-Trøndelag, Nord–Trøndelag, Nordland og Sogn og Fjordane, i tillegg til landsgjennomsnittet.
Idrettsindeks for Møre og Romsdal 2016

Medlemmar i idrettsforeningar
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

Kosthald:
Tal og undersøkingar om ernæring
Kjelde: Helsedirektoratet

Hva spiser elevene på skolen? er ein rapport der tilsaman 15.000 elever frå alle klassetrinn i fjor kartla sin skolemat gjennom Forskningskampanjen, i regi av Forskningsrådet.

Kosthald og ernæring - Helsedirektoratet.
Kjelde: Helsedirektoratet

Kosthald
Kjelde: Norgeshelsa statistikkbank

 
Tobakk / Røyking:
- Røykevanar voksne  2007-2016
Kjelde: Norgeshelsa

- Del ungdomar som røykjer minst ukentleg. Møre og Romsdal og landet. Prosent. 2013

Kjelde: Fylkesstatistikk 2014

- Del ungdomar som snusar minst ukentleg. Møre og Romsdal og landet. Prosent. 2013
Kjelde: Fylkesstatistikk 2014

Rus:
- Drukket så mykje at ein har følt seg tydeleg berusa.
Ungdomsskole og VG1. 2013.
Kjelde: Fylkesstatistikk 2014