Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kommunestatistikk

Kommunestatistikk

På denne nettsida finn du statistikk om viktige utviklingtrekk i din kommune.

For kvar kommune i fylket er det utarbeida ein presentasjon med grafisk framstilt statistikk av kommunen, sett i forhold til regionen, fylket og landet med bakgrunnsdata.

Tema:
- Folketalsutvikling
- Flytting
- Kjønnsfordeling
- Utdanningsnivå
- Pendling
- Næringsstruktur
- Sysselsetting
- Arbeidsplassdekning
- Pendling
- Bustadbygging
- Folkehelse
- Hushald
- Kommunal planlegging
fylke
   

Målet med kommunestatistikken er formidling av oppdatert relevant statistikk for bruk i kommunane sitt planarbeid. Statistikken er innhenta frå offentlege kjelder, og då særleg frå Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Kommunestatistikk 2017 vart laga i mai, og oppdatert i november 2017.

Oppdateringar i november er; gjennomføring i vidaregåande skole (slide 33 og 34), median bruttoinntekt (slide 35), utdanningsnivået i befolkninga (slide 36 og 37), tal plassar på sjukeheimsavdelingar (slide 39), hushald etter type (slide 41) og bustadar etter type (slide 42).

 
 Verktøykassa  PowerPoint  Pdf
     
1502 Molde  PowerPoint  Pdf 
1504 Ålesund  PowerPoint  Pdf 
1505 Kristiansund  PowerPoint  Pdf 
1511 Vanylven  PowerPoint   Pdf 
1514 Sande  PowerPoint   Pdf 
1515 Herøy  PowerPoint   Pdf 
1516 Ulstein  PowerPoint   Pdf 
1517 Hareid  PowerPoint   Pdf
1519 Volda  PowerPoint   Pdf
1520 Ørsta  PowerPoint   Pdf
1523 Ørskog  PowerPoint  Pdf
1524 Norddal  PowerPoint  Pdf
1525 Stranda  PowerPoint  Pdf 
1526 Stordal  PowerPoint  Pdf
1528 Sykkylven  PowerPoint   Pdf
1529 Skodje  PowerPoint  Pdf
1531 Sula  PowerPoint  Pdf 
1532 Giske  PowerPoint  Pdf
1534 Haram  PowerPoint  Pdf
1535 Vestnes  PowerPoint  Pdf
1539 Rauma  PowerPoint  Pdf
1543 Nesset  PowerPoint  Pdf
1545 Midsund  PowerPoint  Pdf
1546 Sandøy  PowerPoint  Pdf
1547 Aukra  PowerPoint  Pdf
1548 Fræna  PowerPoint  Pdf
1551 Eide  PowerPoint  Pdf
1554 Averøy  PowerPoint  Pdf
1557 Gjemnes  PowerPoint   Pdf
1560 Tingvoll  PowerPoint  Pdf
1563 Sunndal  PowerPoint  Pdf
1566 Surnadal  PowerPoint  Pdf
1567 Rindal  PowerPoint  Pdf
1571 Halsa  PowerPoint  Pdf
1573 Smøla  PowerPoint  Pdf
1576 Aure  PowerPoint  Pdf

Kontaktpersonar

Torbjørn Digernes Jakobsen Torbjørn Digernes Jakobsen
Rådgivar
71 28 02 37 /
Mob. +4740649388
Send e-post
Trygve Grydeland Trygve Grydeland
Rådgivar
71 28 02 45 /
Mob. +4798611002
Send e-post
Sigrunn Myklebust Sigrunn Myklebust
Rådgivar
71 28 02 42 /
Mob. +4795065644
Send e-post

Kontaktinformasjon

For spørsmål om statistikken, eller forslag til nye tema ta kontakt på:
statistikk@mrfylke.no

Dynamiske grafar

Her finn du kommunevis statistikk om korleis alderssamansettinga i befolkninga har vore historisk frå 1986 til 2015, samt framskriving frå 2016 til 2040. Last ned fil her:

Kommunestatistikk - der fleire kommunar er samla

Det har vore eit ønske frå fleire brukarar av kommunestatistikken om å vise ein, - delar av ein region eller fleire kommunar samla i ein presentasjon. (sjå oppsett under) 

Møre og Romsdal
Powerpoint     Pdf-format

Region Ålesund
Powerpoint     Pdf-format

Nye Ålesund
Powerpoint     Pdf-format

Nye Molde
Powerpoint     Pdf-format

Hustadvika
Powerpoint     Pdf-format

Fjord
Powerpoint     Pdf-format

Nye Volda
Powerpoint     Pdf-format