Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Her finn du foredraga frå Reiselivskonferansen 2018

Torsdag 5. april gjekk Reiselivskonferansen av stabelen i Ålesund. Konferansen trakk til seg 125 deltakarar frå heile regionen.

Les meir

Romsdalsmuseet er vinnar av Årets Reiselivspris

-Romsdalsmuseet har utan tvil bidratt til å gjere Møre og Romsdal til eit meir attraktivt reisemål, seier styreleiar i Møre og Romsdal Reiseliv, Lars Olav Hustad.

Les meir

No kan kommunane i Møre og Romsdal søke om breibandstøtte

– Møre og Romsdal kan få over 17 mill. kroner i støtte til breibandsutbygging. Men berre dersom kommunane leverer gode søknader, seier Eivind Vartdal Ryste i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

2017 vart eit rekordår for hjortejakta

I 2017 vart det felt 11 461 hjort i Møre og Romsdal, nesten 400 fleire dyr enn det førre rekordåret 2010. 

Les meir

1,33 mill kroner til nye Elnesvågen sentrum

Arkitektteam skal gi forslag til sentrumsutvikling i Elnesvågen.

Les meir

Fylkeskommunen støttar trainee-ordning i Molderegionen

Etter ei kraftig omstilling er mange bedrifter i Molderegionen på jakt etter folk igjen. Molde Næringsforum ønskjer å blåse nytt liv i trainee-ordning for regionen.

Les meir

hoppid.no får 15 EU-millionar til gründerprosjekt

Vi skal gjere det lettare å starte og drive bedrift.

Les meir

Ja til fleire og ungdomsbedrifter

Skoleungdom har mykje igjen for å møte næringslivet og få testa ut eigne idear. Fylkeskommunen løyver derfor 1,19 mill. kroner til gjennomføring av innovasjonscamp i vidaregåande skole.

Les meir

Fylkesprisen Årets Bedrift går til Volda Maskin

Fylkesprisen Årets Bedrift går til Volda Maskin. Bedrifta har 25 års erfaring i alt frå små oppdrag til omfattande samferdselsprosjekt.

Les meir

Jakta på steinkobbe i Møre og Romsdal er stoppa

Kvoten for jakt på kystsel i Møre og Romsdal var i år på 25 steinkobber. Kvoten er nå felt, og årets jakt på kystsel er avslutta.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014