Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Har du ein god kandidat til Miljøprisen 2017?

Miljøprisen skal tildelast for særleg verdfullt arbeid innafor områda biomangfald, berekraftig utvikling, klima, forureining og alternativ og fornybar energi.

Les meir

Fire kreative gründerar får startstipend

Kunstnar Siri Skjerve frå Surnadal, Line Heggem Braute og Gunnar Gjerde (Tind & Tyri Arkitekter AS) frå Molde, gipsmakar og modellør Peder Alme frå Ålesund og Hallstein D. Mala (Ranglefant Film AS) frå Volda får 100 000 kroner kvar i startstipend for å utvikle kreativ verksemd. 

Les meir

Noregs mest profilerte vitskapsformidlar til Molde, Ålesund og Kristiansund

Kan matematikk vere underhaldande og tankevekkande? Ja, på BYSMART-foredrag med Jo Røislien frå NRK.

Les meir

Lær å starte bedrift i Noreg!

Er du innvandrar og har lyst å skape dine eigen arbeidsplass? hoppid.no lanserer no ei kurspakke med alt som trengst for å for å starte bedrift i Norge.

Les meir

Støtte til inkubator på Nordmøre

Innovasjonsselskapet Vindel AS i Kristiansund får midlar frå fylkeskommunen for å drive fram nye idear og nye bedrifter.

Les meir

Sentraladministrasjonen er re-sertifisert Miljøfyrtårn

Alle miljøfyrtårn-verksemder må re-sertifiserast kvart tredje år. Sentraladministrasjonen i fylkeskommunen har vore sertifisert som Miljøfyrtårn sidan 2006.

Les meir

Støttar veksten i Stordal

Fylkeskommunen løyver 2 mill. kroner til Stordal kommune for forlenging av satsinga «Vekst i Stordal».

Les meir

Det Marine Vestlandet på Aqua Nor

I år stiller Møre og Romsdal på felles stand med dei tre andre Vestlandsfylka. Målet er å vise fram breidda i dei havbruksrealterte næringane på Vestlandet. Stikk innom for ein smaksprøve av tang og tare!

Les meir

No kan du søke om kreativt stipend

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil fire startstipend á 100 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn, som vil starte eller vidareutvikle bedrift i Møre og Romsdal.

Les meir

Startstipend kreativ næring

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil fire startstipend á 100 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn som vil starte eller vidareutvikle bedrift i Møre og Romsdal.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Ragna Brenne Bjerkeset
Ass. regional- og næringssjef
71 28 03 55 /
Mob. 952 52 352
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2017

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014