Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Digitalisering i praksis

Kva betyr eigentleg digitalisering? Korleis kan Big data, VR-teknologi eller maskinlæring brukast i kvardagen? Velkommen til konferansen «digitalisering i industriell praksis» i Molde 8. juni.

Les meir

Ladar mobilen med solenergi

Elevar ved Tingvoll vgs har prosjektert og installert eit solenergianlegg som skal gi straum både til pc-ar og mpbiltelefonar. No ønskjer dei å dele erfaringane sine med andre. 

Les meir

Tettstadar og byar med innhald

By- og tettstadutvikling handlar slett ikkje berre om å bygge, det handlar også om kva vi fyller bygga, byromma og gatene våre med. 

Les meir

Vil støtte nybrottsarbeid for kartlegging av livet i sjøen

Møre og Romsdal blir først i landet med nye kart og betre metodikk. 

Les meir

4 mill. kroner til entreprenørskap i skolen

Ungt Entreprenørskap får fylkeskommunal støtte for kunne gi enda fleire elevar i Møre og Romsdal tilbod om opplæring i å drive bedrift. 

Les meir

Møte i regional- og næringsutvalet 8.-9. mai

Søknad om midlar til Entreprenørskapsløype III, prosjektet kongsnegl frå Noreg til Kina og Kystverket Midt-Noreg er tre av sakene som utvalet skal behandle. Møtet finn stad i Vestnes og Rauma. 

Les meir

Søk støtte til miljø- og klimatiltak

Fylkeskommunen testar ut to nye støtteordningar for sjå om det kan få fart på klima- og miljøarbeidet rundt om i fylket.

Les meir

Samordningsmøte for akvakulturforvaltninga i Midt-Noreg

19. – 20. april var akvakulturforvaltninga i Midt-Noreg samla til samordningsmøte. Som koordinerande myndighet inviterte fylkeskommunane i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal til samling i Kristiansund.

Les meir

Smøla-prosjekt vekker internasjonal interesse

Nasjonalt Vindenergisenter presenterte prosjekt om vindkraft til oppdrettsanlegg på internasjonal konferanse i Portugal. 

Les meir

Ny strategi skal gjere kommunane meir innovative

For første gong er det utvikla ein forskings- og innovasjonsstrategi for kommunane i Møre og Romsdal.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Ragna Brenne Bjerkeset
Ass. regional- og næringssjef
71 28 03 55 /
Mob. 952 52 352
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2017

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014