Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Miljøprisen 2018 går til Sødahlhuset AS på Åndalsnes

Fylkeskommunen v/ regional- og næringsutvalet vart i dag einige om at miljøprisen i år skal gå til Sødahlhuset AS. Sødahlhuset er ein kafé i sentrum av Åndalsnes med kortreist og berekraftig mat på menyen. 

Les meir

Blue Legasea til topps i nasjonalt klyngeprogram

Den marine klynga Blue Legasea blir Norwegian Center of Expertise. Møre og Romsdal fylkeskommune gratulerer. 

Les meir

Fylkeskommunen støttar nytt metodeverk for berekraftige forretningsmodellar

Bedrifter som er på jakt etter nye måtar å gjere berekraft til eit konkurransefortrinn etterlyser meir kunnskap. ProtoMore Kunnskapspark har tatt utfordringa og skal utvikle nytt metodeverk.

Les meir

Studentar på taretur til Trondheim

Seks studentar og ein lærar frå prosessteknikk-linja på Fagskolen i Kristiansund har vore på ein to-dagars tur til teknologimiljøet i Trondheim for å lære om dyrking og forsking på tare.

Les meir

Fylkeskommunen løyver vel 2 mill. kroner til miljøgate i Hareid

Hareid kommune har søkt støtte til opparbeiding av miljøgate i Kjøpmannsgata i Hareid sentrum. Fylkeskommunen løyver 2 056 533 kroner til prosjektet, som har ei kostnadsramme på 7,7 mill. kroner.

Les meir

1,2 millionar har overnatta i Møre og Romsdal mellom januar og august 2018

Hittil har 2018 vore eit godt år for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal. Veksten er på 3,5 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Les meir

Bli med på Møre og Romsdals mest innovative festival på Åndalsnes 13-15 november

Inspirerande tema, gode debattar og mange moglegheiter for å bygge nettverk skal lokke både gründerar, etablert næringsliv og offentleg tilsette frå heile fylket til Innovasjonsfestivalen som går av stabelen om ein knapp månad. 

Les meir

Bry deg om byen din!

By- og tettstadutvikling høyrest ut som noko som stort sett angår anonyme kommunebyråkratar, ikkje sant? Sanninga er at det angår oss alle. Kvar einaste dag. Måten byar, tettstader og bygder blir bygd opp og heng saman – eller ikkje heng saman – dannar rammer for all aktiviteten vår. Stadane dannar rett og slett rammer for liva våre! Gode rammer gir glade folk og gode liv. Skal vi kome dit, må vi engasjere oss og arbeide saman.

Les meir

Nasjonal BYLIVkonferanse - Korleis kombinere byliv, arbeidsliv og kvardagsliv i sentrum?

Nærare 200 deltakarar møtast i Ulsteinvik 17 .- 18. oktober for den nasjonale BYLIVkonferansen 2018. Eit hovudtema er korleis næringsliv og by- og tettstadutvikling heng saman. Ulsteinvik er ein av dei som har fått det til.

Les meir

Klyngene i Møre og Romsdal leverer godt

Etter fem år med Arena-status søker klyngene Blue Legasea og Norwegian Rooms om å bli tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Center of Expertise (NCE). Politikarane i regional- og næringsutvalet får no ein statusrapport.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014