Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

25 millionar til Molde, Ålesund og Kristiansund

Fylkespolitikarane vil forlenge 'Byen som regional motor' med fire år.

Les meir

1,5 mill. til sjøpølseforsking

Sjøpølse kan bli ei ny næring i Møre og Romsdal. Møreforsking får fylkeskommunal støtte for å finne ut meir om arten raudpølsa, som lever i våre farvatn.

Les meir

Gjekk du glipp av innovasjonsfestivalen for kreative næringar?

Fortvil ikkje! Her finn du informasjon og foredrag frå dagen.  

Les meir

Smøla klekkeri og settefisk AS fekk Miljøprisen 2016

Vinnaren er eit lysande døme på berekraftig næringsutvikling, i følge regional- og næringsutvalet.

Les meir

Vil støtte Stordal-prosjekt med 1,5 mill. kroner

Potten kan bidra til å utløyse over 100 nye arbeidsplassar i kommunen.

Les meir

Hydrogen kan bli viktig energiberar for transportsektoren i Møre og Romsdal

Hydrogenproduksjon i Rauma om ti år? Det er eit av forslaga som kjem fram i ein rapport som har kartlagt og analysert moglegheitene for produksjon og bruk av hydrogen i Vestlandsfylka. 

Les meir

Møte i regional- og næringsutvalet

Tysdag 6. desember er det møte i regional- og næringsutvalet. Støtte til prosjektet Vekst i stordal og støtte til den biomarine klynga Blue Legasea er blant sakene utvalet skal behandle. 

Les meir

Vil bidra til vekst i biomarin næring

Møre og Romsdal fylkeskommune foreslår å støtte den biomarine klynga Blue Legasea med 1 mill. kroner. Politikarane skal behandle saka tysdag 6. desember.

Les meir

BYSMART: Åsne Seierstad til biblioteka i Kristiansund, Molde og Ålesund

Kva får ungdom som er vokst opp i Noreg til å slutte seg til IS? Åsne Seierstad fortel historia om to søstre som flykta til Syria og om faren sin kamp for å få dei tilbake. 

Les meir

Stor festivitas i den internasjonale gründerveka

I Møre og Romsdal blir den internasjonale gründerveka markert med ikkje mindre enn to innovasjonsfestivalar og ein million i gründerstøtte. 

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Ragna Brenne Bjerkeset
Ass. regional- og næringssjef
71 28 03 55 /
Mob. 952 52 352
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2017

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014