Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

-Vi er i gang!

Tysdag 13. februar var det avspark for prosjektet «Reiseliv, mat og kultur». Internasjonale trendar, suksesshistorier og inspirasjon møtte dei om lag 150 deltakarane.  

Les meir

Fullt hus før kick-off for reiseliv, mat og kultur

Tysdag 13. februar går startskotet for ei treårig satsing på reiseliv, mat og kultur i Møre og Romsdal, med ei inspirerande og lærerik fagsamling på Quality Hotel Alexandra. 

Les meir

NCE iKuben får støtte til prosjekt om ny produksjonsteknikk

Fylkeskommunen løyver 350 000 kroner til eit prosjekt som skal finne ut om det er behov for eit regionalt senter for additiv produksjon.

Les meir

Møbel, mote og mat skal lokke fleire reisande til regionen

Møre og Romsdal fylkeskommune støttar Sykkylven Næringsutvikling AS med inntil 499 000 kroner til prosjektet Designvegen. 

Les meir

Send inn forslag til «Årets Reiselivspris»

Kjenner du ein person, ei bedrift eller ein organisasjon som har bidratt til å synleggjere reiselivsnæringa i Møre og Romsdal? Då vil vi gjerne høyre frå deg innan 5. mars.

Les meir

No kan du melde deg på Grøn fjord-konferansen 2018

Grøn fjord-konferansen blir arrangert i Geiranger 8. - 9. februar, og no kan du melde deg på.

Les meir

Distriktssenteret deler gode grep frå hoppid.no

Distriktssenteret brukar hoppid.no og Møre og Romsdal som døme på korleis fylkeskommunar og kommunar kan hjelpe gründerar med innvandrarbakgrunn å starte bedrift.

Les meir

Send inn forslag til Fylkesprisen Årets Bedrift

Møre og Romsdal fylkeskommune etterlyser kandidatar til Fylkesprisen Årets Bedrift. Kandidatane kan komme frå alle bransjar innan industri, handverk og service. 

Les meir

Kapasitetsauke for løyve til matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjø

Nærings- og fiskeridepartementet fastsette 22. desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for produksjonskapasitet av matfisk i norsk lakse – og aureoppdrett i 2018. 

Les meir

Reiseliv, mat og kultur: Korleis utvikle lønsame opplevingar?

Fylkeskommunen inviterer aktørar frå reiselivsnæringa, lokalmatnæringa og kulturaktørar til fagsamling tysdag 13. februar 2018.  

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014