Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Ja til fleire og ungdomsbedrifter

Skoleungdom har mykje igjen for å møte næringslivet og få testa ut eigne idear. Fylkeskommunen løyver derfor 1,19 mill. kroner til gjennomføring av innovasjonscamp i vidaregåande skole.

Les meir

Fylkesprisen Årets Bedrift går til Volda Maskin

Fylkesprisen Årets Bedrift går til Volda Maskin. Bedrifta har 25 års erfaring i alt frå små oppdrag til omfattande samferdselsprosjekt.

Les meir

Jakta på steinkobbe i Møre og Romsdal er stoppa

Kvoten for jakt på kystsel i Møre og Romsdal var i år på 25 steinkobber. Kvoten er nå felt, og årets jakt på kystsel er avslutta.

Les meir

Klart for the North West

Ambisjonen er å bli Noregs beste arena for samfunnsutvikling.

Les meir

Studietur til Sverige

Smøla kommune, Kristiansund kommune og fylkeskommunen har vore på studietur til byen Sandviken i Gävleborg for å hente og dele erfaring om energi, transport, innovasjon og regional utvikling. 

Les meir

Vil du lære meir om korleis organisasjonen din kan bruke EØS-midlar?

Vi inviterer lag, organisasjonar, frivillig-sentralar og kulturkontor i Møre og Romsdal til informasjonsmøte om moglegheiter til samarbeid som ligg i EØS-midlane. 

Les meir

-Vi er i gang!

Tysdag 13. februar var det avspark for prosjektet «Reiseliv, mat og kultur». Internasjonale trendar, suksesshistorier og inspirasjon møtte dei om lag 150 deltakarane.  

Les meir

Fullt hus før kick-off for reiseliv, mat og kultur

Tysdag 13. februar går startskotet for ei treårig satsing på reiseliv, mat og kultur i Møre og Romsdal, med ei inspirerande og lærerik fagsamling på Quality Hotel Alexandra. 

Les meir

NCE iKuben får støtte til prosjekt om ny produksjonsteknikk

Fylkeskommunen løyver 350 000 kroner til eit prosjekt som skal finne ut om det er behov for eit regionalt senter for additiv produksjon.

Les meir

Møbel, mote og mat skal lokke fleire reisande til regionen

Møre og Romsdal fylkeskommune støttar Sykkylven Næringsutvikling AS med inntil 499 000 kroner til prosjektet Designvegen. 

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014