Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

1,13 mill kroner til utvikling av Sjøholt sentrum

Korleis kan Sjøholt utvikle eit vitalt og attraktivt sentrum? Arkitektteam skal gi forslag til sentrumsutvikling.

Les meir

Fylkeskommunen løyver 1,3 mill. kroner til landbrukstiltak

Mentorordning for bønder, traktorkurs for kvinner, avløysarkurs for nybyrjarar og nettbasert agronomkurs for vaksne er nokre av tiltaka som får støtte.

Les meir

No kan du få mentorhjelp til å utvikle bedrifta di

Driv du med design, illustrasjon, foto, film eller anna kreativ næring? Delta på kurs i forretningsutvikling og få mentorhjelp!

Les meir

Fylkeskommunen inviterer til seminar om fossilfrie anleggsmaskiner

Er du interessert i å teste ut fossilfrie anleggsmaskiner eller kjøretøy gratis i ein periode? Då ønskjer fylkeskommunen å høyre frå deg og inviterer til seminar onsdag 8. mai på Quality Hotel Alexandra. 

Les meir

Her finn du foredraga frå Reiselivskonferansen 2018

Torsdag 5. april gjekk Reiselivskonferansen av stabelen i Ålesund. Konferansen trakk til seg 125 deltakarar frå heile regionen.

Les meir

Romsdalsmuseet er vinnar av Årets Reiselivspris

-Romsdalsmuseet har utan tvil bidratt til å gjere Møre og Romsdal til eit meir attraktivt reisemål, seier styreleiar i Møre og Romsdal Reiseliv, Lars Olav Hustad.

Les meir

No kan kommunane i Møre og Romsdal søke om breibandstøtte

– Møre og Romsdal kan få over 17 mill. kroner i støtte til breibandsutbygging. Men berre dersom kommunane leverer gode søknader, seier Eivind Vartdal Ryste i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

2017 vart eit rekordår for hjortejakta

I 2017 vart det felt 11 461 hjort i Møre og Romsdal, nesten 400 fleire dyr enn det førre rekordåret 2010. 

Les meir

1,33 mill kroner til nye Elnesvågen sentrum

Arkitektteam skal gi forslag til sentrumsutvikling i Elnesvågen.

Les meir

Fylkeskommunen støttar trainee-ordning i Molderegionen

Etter ei kraftig omstilling er mange bedrifter i Molderegionen på jakt etter folk igjen. Molde Næringsforum ønskjer å blåse nytt liv i trainee-ordning for regionen.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014