Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

24 millioner kroner til forskning i Midt-Norge

Regionale forskningsfond er et nytt virkemiddel for å styrke forskning,innovasjon og utvikling i regionene. Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag har gått sammen om et regionalt forskningsfond for Midt-Norge. Det nye fondet har i år i overkant av 24 millioner kroner til å støtte nye forskningsprosjekter. Midlene vil bli lyst ut 1.september med søknadsfrist 13.oktober.

Les meir

Daglige opplevingar gjennom heile sommaren

Reiselivsprogrammet gjer det muleg for dei fire aktivitetsbedriftene DID Adventure, Contrast Adventure, Actin og Fjordkajakk å tilby daglige aktivitetstilbod for turistar og individuelt reisande i Møre og Romsdal.

Les meir

Uroa over situasjonen i NOFIMA

Fylkestinget er bekymra over situasjonen i forskingskonsernet NOFIMA. Tinget har vedteke to uttalar, og ber om vidare drift av anlegga i Møre og Romsdal.

Les meir

Valsøybotn kåra til Utviklingsbygda 2010

Valsøybotn i Halsa kommune er kåra til den mest aktive og nyskapande bygda i Møre og Romsdal, og får prisen Utviklingsbygda 2010.

Les meir

Fordelte 77,4 millionar til ti kommuner

Tysdag denne veka vedtok Nærings- og miljøutvalet fordeling av kompensasjonsmidlar for auka arbeidsgivaravgift (RDA) på 77,4 millioner kroner til ti kommuner i Møre og Romsdal.

Les meir

Tre millionar til opprusting av Trollstigplatået

Nærings- og miljøutvalet vedtok på møte tysdag 08.juni, og gi tilskot på inntil tre millionar til fase IV i opprusting av Trollstigplatået.

Les meir

JazzGass 2010 med fleire toppnamn!

Næringsminister Trond Giske og direktør David Loughman i AS Norske Shell er mellom innleiarane til årets JazzGass konferanse på Bjørnsonhuset i Molde, tysdag 20.juli.

Les meir

21 millionar til Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond

- Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond er oppretta for å legge til rette for auka fokus på berekraft i lakseoppdrettsnæringa, og for betre sameksistens mellom villfiskinteressene og oppdrettsnæringa i Møre og Romsdal, seier regional- og næringssjef Bergljot Landstad.

Les meir

Møte i nærings- og miljøutvalet 8. juni

Det er møte i nærings- og miljøutvalet tysdag 8. juni. Møtet blir halde på Chateauet i Molde og tek til kl. 10.15

Les meir

Vannprisen til Kolbjørn Megård

Vannprisen for 2009 er tildelt Kolbjørn Megård, Molde. Megård får prisen for sitt engasjement innen vann- og miljøforvaltningen i Møre og Romsdal gjennom 35 år.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Ragna Brenne Bjerkeset
Ass. regional- og næringssjef
71 28 03 55 /
Mob. 952 52 352
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2017

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014