Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Mørekonferansen 2010 – vekst trass dystre spådommar

Vi har lykkast! Trass i at industridød og krise i det regionale næringslivet har vore spådd i fleire tiår, har talet på arbeidsplassar i industrien meir enn dobla seg dei siste tjue åra.

Les meir

Fjord 2.0 konferansen - 24.-25.november

NCE Tourism - Fjord Norway inviterer til Fjord 2.0 konferanse 24.-25. november i Bergen. Årets konferanse vil ha fokus på: Tematurisme for framtida.

Les meir

Internasjonal konferanse om intermodale strategiar

Sist veke invitererte South East of Scotland Transport Partnership (SEStran) saman med the Transport Research Institute (TRI) til ein internasjonal konferanse om intermodale strategiar for å integrere hamner med omlandet deira.

Les meir

Tre søkjarar fekk midlar frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond

Nærings- og miljøutvalet vedtok tysdag og gje tilskot til tre av dei fem søknadane som var kome inn til Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond.

Les meir

Forsking som tema på fylkestinget i oktober

I samband med fylkestingssamlinga i Geiranger 11-13 oktober, arrangerte Møre og Romsdal fylkeskommune ein temadag om forsking.

Les meir

På budsjetthøyring i Stortingets næringskomite

Fylkesordførar Olav Bratland deltok saman med ordførarane frå Averøy og Sunndal i budsjetthøyringa i Stortinget sin næringskomite sist fredag.

Les meir

Lyst til å bli studentpraktikant i Brüssel?

Den norske EU-delegasjonen/ambassaden i Brussel søkjer etter studentar som er interessert i å lære om Norges forhold til EU, og samstundes få eit innblikk i korleis ein stor norsk utanriksstasjon fungerer. Det er no lyst ut etter praktikantar for vårsemesteret 2011 med søknadsfrist 5. november.

Les meir

Inviterer til workshop for ungdom

I samarbeid med Aktiv Ungdom/Bufdir inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune ungdom mellom 15-22 år til ein kreativ workshop i slutten av november, der prosjektutvikling av, med og for ungdom er tema.

Les meir

Stor søkning på midlar i Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Etter at søknadsfristen på forskingsmidlar til Regionalt forskningsfond Midt-Norge gjekk ut i går, var det kome inn heile 106 søknader.  – Det er både gledeleg og spennande at vi har fått inn så mange søknader, seier styreleiar Bergljot Landstad.

Les meir

Oppmodar til vidare arbeid med Nordsjøsrategien

Sist veke sendte Committee of Regions (CoR, Regionskomiteen til EU) ut ei pressemelding der dei oppmoda til vidare arbeid med Nordsjøstrategien.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014