Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Open Days i Brussel

For 8. gong arrangerer regionskontora i Brussel Open Days denne veka - med hovudfokus på konkurransedyktigheit, samarbeid og utvikling for alle Europa sine regionar.

Les meir

Møte i Vassregionutvalet for Møre og Romsdal vassregion

I samband med at Møre og Romsdal fylkeskommune har overtatt ansvaret som vassregionsmynde, vart det den 22. september arrangert oppstarsmøte for Møre og Romsdal vassregion.

Les meir

Årsmøte i Conference of Peripheral Maritime Regions

Frå 29. september til 1. oktober avvikla CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) årsmøtet sitt i Aberdeen, Skottland.

Les meir

Inviterer til erfaringskonferanse i hoppid.no

For å oppsummere erfaringane frå hoppid.no-programmet, inviterer vi alle med interesse for næringsutvikling og nyskaping til nasjonal erfaringskonferanse i Kristiansund, 9.-10.november 2010.

Les meir

Fornybart forum

Fylkesordførar Olav Bratland opna seminaret Forum Fornybar i Molde onsdag.

Les meir

Høstkonferansen 2010 – for VAR-bransjen og kommunale planleggjarar i Møre og Romsdal

Avfallsforum Møre og Romsdal, Driftsassistansen for VA i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Norsk Kommunalteknisk Forening inviterer til Høstkonferansen 2010, på Rica Seilet Hotel i Molde.

Les meir

Stor interesse for breibandutbygging i Møre og Romsdal

Kommunal og regionaldepartementet (KRD) løyvde 10 millionar kroner til utbygging av breiband i Møre og Romsdal i 2010. Det er motteke søknader med totale utbyggingskostnader på omlag 40 millionar kroner. Dette viser at behovet og interessa for utbygging og forsterking av breibandinfrastruktur i distriktskommunane i fylket framleis er stor.

Les meir

Stor interesse i Midt-Norge for forskingsmidlar

I samband med utlysinga av inntil 40 millionar kroner til forsking og utvikling i Midt- Norge, møtte vel 280 personar opp på dei fire informasjonsmøta som vart arrangert sist veke.

Les meir

Inntil 40 millionar til forsking i Midt-Norge

Den 1. september lyser Regionalt forskningsfond Midt-Norge ut forskingsmidlar på inntil 40 millionar kroner. Midlane skal nyttast til forskings- og utviklingsprosjekt i Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag. Målet er å styrke forsking, innovasjon og utvikling i regionen.

Les meir

Informasjonsmøter - Regionale forskningsfond

I forbindelse med utlysing av inntil 40 millioner kroner i forskningsmidler for 2010, arrangerer Regionalt forskningsfond Midt-Norge fire informasjonsmøter i de tre fylkene, der en orienterer om utlysningen og satsningsområder i 2010. Påmeldingsskjema finner du nederst på siden.
Utlysning: 1. september. Søknadsfrist: 13. oktober 2010.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014