Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Deltek på oljemessa ONS

Møre og Romsdal fylkeskommune deltek denne veka på den internasjonale oljemessa Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger.

Les meir

Vinnaroppskrifta

-Vi har funnet oppskrifta på ein god arena for næringslivet. Det seier fylkesvaraordførar Svein Atle Roseth i Møre og Romsdal.  Under årets fiskerimesse, Nor-Fishing 2010, har Møre og Romsdal hatt ein fellestand for både  offentlige og private aktørar.

Les meir

JazzGass 2010

Konferansen JazzGass 2010 samla over 200 deltakarar. Her kan du lese foredraga.

Les meir

Nye midlar til breibandsutbygging i kommunane

KRD har løyvd 10 millionar kroner til nye breibandsprosjekt i fylket. Midlane vert fordelt Møre og Romsdal fylkeskommune etter søknad frå kommunane. Midlane kan kun nyttast i kommunar innanfor virkeområde II-IV for dei distriktspolitiske virkemidlane.
Frist for innmelding av nye prosjekt er 1. september 2010.

Les meir

Gruppeleiar/seksjonsleiar Strategi- og næringsutvikling

Ved Regional- og næringsavdelinga er det ledig stilling som Gruppeleiar/seksjonsleiar Strategi- og næringsutvikling.

Les meir

24 millioner kroner til forskning i Midt-Norge

Regionale forskningsfond er et nytt virkemiddel for å styrke forskning,innovasjon og utvikling i regionene. Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag har gått sammen om et regionalt forskningsfond for Midt-Norge. Det nye fondet har i år i overkant av 24 millioner kroner til å støtte nye forskningsprosjekter. Midlene vil bli lyst ut 1.september med søknadsfrist 13.oktober.

Les meir

Daglige opplevingar gjennom heile sommaren

Reiselivsprogrammet gjer det muleg for dei fire aktivitetsbedriftene DID Adventure, Contrast Adventure, Actin og Fjordkajakk å tilby daglige aktivitetstilbod for turistar og individuelt reisande i Møre og Romsdal.

Les meir

Uroa over situasjonen i NOFIMA

Fylkestinget er bekymra over situasjonen i forskingskonsernet NOFIMA. Tinget har vedteke to uttalar, og ber om vidare drift av anlegga i Møre og Romsdal.

Les meir

Valsøybotn kåra til Utviklingsbygda 2010

Valsøybotn i Halsa kommune er kåra til den mest aktive og nyskapande bygda i Møre og Romsdal, og får prisen Utviklingsbygda 2010.

Les meir

Fordelte 77,4 millionar til ti kommuner

Tysdag denne veka vedtok Nærings- og miljøutvalet fordeling av kompensasjonsmidlar for auka arbeidsgivaravgift (RDA) på 77,4 millioner kroner til ti kommuner i Møre og Romsdal.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014