Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Tre millionar til opprusting av Trollstigplatået

Nærings- og miljøutvalet vedtok på møte tysdag 08.juni, og gi tilskot på inntil tre millionar til fase IV i opprusting av Trollstigplatået.

Les meir

JazzGass 2010 med fleire toppnamn!

Næringsminister Trond Giske og direktør David Loughman i AS Norske Shell er mellom innleiarane til årets JazzGass konferanse på Bjørnsonhuset i Molde, tysdag 20.juli.

Les meir

21 millionar til Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond

- Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond er oppretta for å legge til rette for auka fokus på berekraft i lakseoppdrettsnæringa, og for betre sameksistens mellom villfiskinteressene og oppdrettsnæringa i Møre og Romsdal, seier regional- og næringssjef Bergljot Landstad.

Les meir

Møte i nærings- og miljøutvalet 8. juni

Det er møte i nærings- og miljøutvalet tysdag 8. juni. Møtet blir halde på Chateauet i Molde og tek til kl. 10.15

Les meir

Vannprisen til Kolbjørn Megård

Vannprisen for 2009 er tildelt Kolbjørn Megård, Molde. Megård får prisen for sitt engasjement innen vann- og miljøforvaltningen i Møre og Romsdal gjennom 35 år.

Les meir

Europeiske regioner samler seg om verftskrisen

33 europeiske maritime regioner leverte 8.april en felles erklæring til EU-institusjonene for snarlige tiltak ovenfor verftsindustrien.

Les meir

Nærings- og miljøutvalet på synfaring i Herøy

Nærings- og miljøutvalet besøkte Herøy kommune 4. mai. Utvalet vart teke imot av ordførar Arnulf Goksøyr i det nye administrasjonsbygget til Havila Shipping på Mjølstadneset, der dei fekk orientering om situasjonen hos Havila og Havyards.

Les meir

Leiande forskarar møtest på Runde for kystmiljøet si sak

Ei av dei viktigaste miljøhendingane i år finn stad i Ålesund 5.-7. mai. Då vil nærare hundre miljøforskarar og maritime fagfolk frå ei rekke store sjøfartsnasjonar møtest til EU si storsatsing: EfficienSea’s Major Event 2010.

Les meir

Steinkobbejakta i Møre og Romsdal er no stoppa.

Jakta på steinkobbe i Møre og Romsdal er no stoppa, kvota på 25 dyr i 2010 er felt.

Les meir

Reiselivskonferansen 2010 - ei populær konferanse

I overkant av 100 deltakarar var samla på Møre og Romsdal Reiseliv sin årlege reiselivskonferanse i Kristiansund  23. og 24. mars.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014