Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Energiregion Møre

Vår hovudoppgåve er å legge til rette for regional utvikling gjennom å sikre krafttilgang, ivareta regionen sine interesser og muligheiter frå petroleumsressursane på Norsk sokkel, og utnytte muligheitene fornybar energi gir oss.
Satsingsområdet har hovudfokus på verdiskaping og er knytt opp til den regionale planstrategien til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kontaktpersonar

Bengt Endreseth Bengt Endreseth
Leiar Energiregion Møre
71 28 03 43 /
Mob. 958 78 883
Send e-post
Lina Jonasson Lina Jonasson
Rådgivar Energi
71 28 03 42 /
Mob. 934 57 221
Send e-post
Ketil Valde
Rådgivar fornybar energi
71 28 03 41 /
Mob. 93 03 63 59
Send e-post

Energiregion Møre har som mål å:

  • Sikre forsyning av elektrisk energi gjennom auka lokal produksjon og betre infrastruktur.
  • Auka verdiskaping frå fornybare energikjelder.
  • Videreutvikle petroleumsverksemda i Møre og Romsdal og auka verdiskaping innan petroleumssektoren